Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV/UNESCO) 2019

11.05.2019

Światowe Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV) miało miejsce w Sharjah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniach 1 – 4 kwietnia 2019 roku. Połączone ono było z międzynarodową konferencją naukową pt. „Folk Culture, the Present and Future Pathways”, która odbywała się pod patronatem Science & Research & Financial Support Commission IOV oraz Sekcji Regionalnej IOV MENA z siedzibą w Sharjah. Współorganizatorem wydarzenia był The Sharjah Institute for Heritage (SIH). Fot. Katarzyna Marcol