Zespół Tańca Ludowego UMCS

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Dane adresowe

ul. I. Radziszewskiego 16 „Chatka Żaka”

20-031 Lublin

tel. + 48 81 533 32 02, fax + 48 81 533 36 69

www.ztl.umcs.lublin.pl

e-mail: ztl@umcs.lublin.pl

Kierownictwo Zespołu

Założyciel, Dyrektor Senior i Choreograf - mgr Stanisław Leszczyński

Dyrektor, Kierownik Artystyczny i Choreograf - mgr Lech Leszczyński

Instruktor muzyczny: mgr Krzysztof Wołodko

Instruktor wokalny: mgr Beata Leszczyńska

Instruktorzy tańca: mgr Dominika Lesiuk, mgr Jolanta Kulicka

 

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał w 1953 r. Jest najstarszym reprezentacyjnym studenckim zespołem artystycznym UMCS, założonym przez dyrektora seniora, kierownika artystycznego i choreografa magistra Stanisława Leszczyńskiego starszego wykładowcę uniwersyteckiego Centrum Kultury Fizycznej. Obecnie dyrektorem, kierownikiem artystycznym i choreografem jest magister Lech Leszczyński – starszy wykładowca UMCS. Głównym celem działalności Zespołu jest roztańczenie i rozśpiewanie młodzieży akademickiej oraz uwrażliwienie jej na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. Zespół liczy około 300 osób, a dotychczas tańczyło w nim już ponad 8000 studentów, którzy pozostali jego wiernymi sympatykami. Wychowankowie Zespołu Tańca Ludowego UMCS są kierownikami ponad 40 zespołów folklorystycznych w różnych zakątkach kraju. Zespół jest dobrze znany ludności miast i wsi - dał ponad 9000 koncertów w większości województw. Na swym koncie może odnotować 310 wojaży za granicę do 56 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał około 6000 koncertów. Jako pierwszy polski studencki zespół folklorystyczny był zaproszony w 1974 r. do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie koncertował 41 razy, w tym w siedzibie ONZ w Nowym Jorku (dochód z tego koncertu przeznaczony był na pomoc dzieciom Trzeciego Świata).

Pierwszy zagraniczny wyjazd Zespołu odbył się w 1963 r. do Bułgarii i na Węgry.

Najdłuższe jak dotąd tournée artystyczne miało miejsce w 1967 r. po Francji i Szwajcarii: 72 dni pobytu, 18 tys. przebytych kilometrów, 67 koncertów (w tym 23 w paryskim teatrze „Bobino”).

W 1980 r. w siedzibie UNESCO w Wiedniu Zespół brał udział w programie „Światło  i ciemność” organizowanym pod patronatem UNESCO-UNICEF. Koncert ten był transmitowany przez telewizję na cały świat, a dochód przeznaczony został na pomoc dzieciom Trzeciego Świata.

Koncerty Zespołu transmitowane były przez Inter- i Eurowizję oraz telewizyjno-radiowe programy lokalne wielu krajów na całym świecie.

Zespół 4-krotnie występował przed Papieżem-Polakiem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo (1979), Ypres (1985), Watykanie (1998) i Kijowie (2001).

13 maja 1985 r. w Edynburgu (Szkocja) Zespół spotkał się z gen. Stanisławem Maczkiem, dowódcą I Dywizji Pancernej walczącej o wyzwolenie Belgii i Holandii.

W wyniku kontaktów kulturalnych Zespołu z młodzieżą w Czechosłowacji w 1971 roku doszło do nawiązania współpracy naukowej między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Uniwersytetem im. Franciszka Palackèho w Ołomuńcu.

Do tej pory Zespół nagrał dwie płyty długogrające (we Francji i w Polsce), kasety magnetofonowe i trzy płyty kompaktowe. Posiada ponad 20 godzin repertuaru obejmującego tańce, pieśni narodowe i regionalne oraz tańce i melodie ludowe innych narodów. Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach. Tancerzom towarzyszy znakomita kapela.

Zespół prezentował program z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego w wielu  krajach, na festiwalach we Francji i miesięcznym tournèe po USA i Kanadzie - reżyserem  wspólnych koncertów był Stanisław Leszczyński.

W 1993 r. zapoczątkował współpracę z 65-letnią Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

W 1988 r. Zespół reprezentował kontynent europejski na Międzynarodowym Festiwalu i uroczystym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Seulu, skąd przywiózł 36 medali olimpijskich.

Do licznych sukcesów Zespołu należy zaliczyć udział w programie artystycznym EXPO1992 w Sewilli (Hiszpania), EXPO 2000 w Hanowerze (Niemcy), EUROGATE 2000 w Taipei (Tajwan),  Holiday World 2001 w Pradze (Czechy). W latach  2004- 2010 Zespół wziął udział w międzynarodowym projekcie „Europejska Karawana Tańca”. Jest to unikalne teatralne przedstawienie polegające na artystycznej współpracy, które zostało oparte na prezentacji własnego dorobku folklorystycznego krajów europejskich. Taneczny teatr został ukazany jako karawana podróżująca po Europie łącząca wdrażanie w życie tradycji i innowacji.W 2006 roku Zespół Tańca Ludowego UMCS odbył tournèe artystyczne po Kazachstanie i  wziął udział w uroczystościach z okazji 70-tej rocznicy deportacji Polaków z Ukrainy  i Białorusi do Kazachstanu.

Zespół jest współobywatelem honorowym miast: Selçuk (Turcja) i Rexburg (USA).

Zespół Tańca Ludowego UMCS jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).

Obok działalności artystycznej towarzyszy Zespołowi stała aktywność społeczna. Zespół pozyskał i przekazał dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie karetkę pogotowia marki Mercedes oraz łóżka szpitalne. Zespół współpracuje m.in. z Fundacją Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza.

Z inicjatywy Zespołu powstała Fundacja „Pod Wspólnym Dachem” (polsko-holenderska), która niesie pomoc ludziom niepełnosprawnym. Efektem jej działalności jest m.in. wybudowanie trzech Domów Opieki Społecznej w Kazimierzówce k. Lublina. Dzięki kontaktom Zespołu z Egiptem została nawiązana współpraca gospodarcza regionu Fayoum z województwem lubelskim.

Założyciel, dyrektor senior, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu - Stanisław Leszczyński został wyróżniony odznaczeniami folklorystycznymi i państwowymi m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, najwyższym odznaczeniem folklorystycznym Austrii (1974), Medalami Jubileuszowymi za pomoc Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Polakom na Ukrainie, Medalem Honorowym „Meritus Patriae”, przyznanym przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w uznaniu zasług wieloletniej działalności na rzecz wspomagania odrodzenia i pielęgnowania tradycji, języka i kultury ojczystej Polaków na Wschodzie, medalem – Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznanym przez Senat Akademicki UMCS, za upowszechnianie tradycji polskiej inteligencji - dyplomem Honorowej Nagrody Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, medalem „Serce dla Serc” oraz Honorowym Tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego 2012.

Jest honorowym członkiem Polskiej Sekcji CIOFF, Stowarzyszenia Lubelskiej Rodziny Katyńskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, honorowym obywatelem miasta Włodawy, gminy Gościeradów i gminy Sawin. Stanisław Leszczyński jest żołnierzem -kombatantem Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej w stopniu pułkownika. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami., Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz wieloma innymi odznaczeniami kombatanckimi i wojennymi. Od 1974 r. Stanisław Leszczyński jest dyrektorem Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie, któremu Zespół Tańca Ludowego UMCS służy pomocą merytoryczną, muzyczną i kostiumową.

Dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf – Lech Leszczyński – wieloletni juror na międzynarodowych festiwalach i konkursach folklorystycznych za swoje zasługi otrzymał m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal Edukacji Narodowej, Medal „Serce dla Serc”, Zasłużony Działacz Kultury, Medal Prezydenta Miasta Lublina, Honorową Odznakę Zasłużony dla Lubelszczyzny, Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:

 • Złotym Krzyżem Zasługi (1973),
 • Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Lublina” (1968),
 • Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1972),
 • Złotą Odznaką XX-lecia UMCS (1968),
 • I nagrodą III Festiwalu Kultury Studentów w Warszawie (1965), nagrodą II stopnia Centralnej Komisji Koordynacyjnej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (1969),
 • dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych (1977, 1988),
 • medalem i dyplomem Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną POLONIA „Za osiągnięcia w rozwoju i popularyzacji polskiej kultury narodowej poza granicami kraju”, dyplomem honorowym Ministra Kultury i Sztuki „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury”,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978),
 • honorowymi odznakami „Za Zasługi dla województwa”: lubelskiego (1970), bialskopodlaskiego, chełmskiego, radomskiego, tarnobrzeskiego (1983), zamojskiego (1988), nagrodą „Za sceniczną prezentację tańców swojego regionu” (Żywiec 1995 VI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w ramach XXXII Tygodnia Kultury Beskidzkiej)),
 • nagrodą za „artystyczne wykonanie mazura z okresu Księstwa Warszawskiego” według układu choreograficznego Stanisława Leszczyńskiego (Żywiec 2001, XXXVIII Tydzień Kultury Beskidzkiej),
 • I nagrodą w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańców Lubelskich Godel 2006 (Puławy) i I wyróżnieniem w VI Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w Puławach (2006),
 • Zespół jest laureatem nagrody imienia Oskara Kolberga  „Za Zasługi dla Kultury Ludowej” (2001),
 • medalem „Serce dla Serc” w dziedzinie rozsławiania imienia Polski  (2002),
 • Honorowym Tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego 2002 za szczególne osiągnięcia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą,
 • tytułem promocyjnym Lider Promocji Kultury w Polsce nadany przez Światową Fundację „Zdrowie, Rozum, Serce” (2003),
 • Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa (2008),
 • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013),
 • Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2013).

 

Do najbardziej liczących się międzynarodowych wyróżnień należą:

 • Srebrna Kolia XXIV Światowego Festiwalu Folklorystycznego w Dijon (Francja 1969), nagroda europejska FVS za zasługi w upowszechnianiu folkloru, przyznana w 1973 r. po raz pierwszy polskiemu zespołowi,
 •  Złota Artemida na Festiwalu Folklorystycznym w Efezie (Turcja 1977),
 • nagroda - eccelente, złoty medal oraz dwa puchary dla Zespołu i duetu tanecznego w Gorizia (Włochy 1984),
 • wyróżnienie za muzykę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Agrigento (Włochy 2006).

 

Z Lajkonikiem przez Brazylię


W dniach 15-31 lipca 2016 roku Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej miał przyjemność wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w mieście Nova Petropolis w stanie Rio Grande du Sul w Brazylii. Zespół został zaproszony przez organizatora festiwalu, Panią Yedda Leao Michaelsen w celu wzięcia udziału w kolorowym festiwalu inaugurującym rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich w Brazylii dnia 05 sierpnia 2016 roku. Należy wskazać, iż Zespół z Lublina był jedynym reprezentantem na festiwalu nie tylko Polski ale również całej Europy a nazwy Lublin oraz Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej publiczność zgormadzona na festiwalu zapamiętała na zawsze. Łącznie z kierownictwem Zespołu, tancerzami oraz kapelą do Novej Petropolis wyjechało 29 osób aby przez ponad dwa tygodnie krzewić polską kulturę oraz promować Lublin w tak dalekim zakątku świata. Początek festiwalu zainaugurowało zapalenie znicza olimpijskiego, po czym rozpoczęły się koncerty. W sumie podczas pobytu zespół wystąpił na scenie 32 razy. Prawie każdego dnia prezentowaliśmy dwa różne koncerty. Już pierwszy z nich pokazał jak bardzo Brazylijczycy docenili piękno oraz kunszt polskiego folkloru. Owacje na stojąco były już nieodłącznym elementem dwutygodniowej przygody. Szczególną sympatią publiczność obdarzyła barwnego Krakowiaka wraz z tańczącym na scenie Lajkonikiem. Nasza polska historia związana z najazdem Tatarów na Polskę poruszyła brazylijską publiczność. Barwne tańce, świetnie przygotowane pieśni zarówno polskie jak i brazylijskie oraz prezentowana na żywo muzyka wywoływały euforię na widowni. Zespół trafił na pierwsze strony brazylijskich gazet, natomiast członkowie udzielali licznych wywiadów zarówno w radiu jak i w telewizji. Wizyta w Brazylii była również niesamowitą okazją do poznania barwnej i niezwykle zróżnicowanej kultury tego państwa. Wraz z ZTL UMCS na scenie występowały zespoły z Ameryki Południowej – z Brazylii, Argentyny, Chile, Peru. Jednakże mimo tej różnorodności i tak to Zespół z Lublina został uznany przez publiczność, a także organizatorów festiwalu, za najlepszy zespół obecny na festiwalu. Emocjom nie było końca, szczególnie podczas koncertu dla Polonii, który mieliśmy okazję przedstawić w Porto Allegre w istniejącym tam domu polskim, a także na Mszy Świętej odprawionej również w języku polskim. Byliśmy pierwszym zespołem z Polski, który odwiedził tę społeczność. Łzy płynące po koncercie po policzkach zgormadzonych potomków polskich imigrantów były dla nas niesamowitym przeżyciem oraz najlepszym podziękowaniem. Koncert podobał się tak bardzo, że nie chciano nas wypuścić – ledwo udało się zdążyć na wieczorny występ już w Novej Petropolis. Wyjazd był również świetna okazją do zwiedzenia wielu miejsc stanu Rio Grande du Sul. Odwiedziliśmy między innymi takie miasta jak: Porto Allegre, Gramado, Canoas, Nova Pertopolis. Wzięliśmy udział w kilku górskich wspinaczkach na pobliskie szczyty z których roztaczały się piękne górskie panoramy oraz w wycieczce do wysokiego na 131 metrów wodospadu Cascata do Caracol. Odwiedziliśmy pobliskie muzea, skansen, fabrykę czekolady, browar i inne ciekawe miejsca. Codzienne występy przeplatane były również udziałem w różnego rodzaju warsztatach oraz wspólnych z innymi zespołami spotkaniach integracyjnych. Wyjazd, choć nie łatwy pod względem fizycznym z pewnością na zawsze zapisze się paletą barwnych wspomnień oraz niezwykłych emocji w pamięci uczestników. Natomiast Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej pozostawił po sobie w Brazylii wrażenia, które na długo nie dadzą o sobie zapomnieć mieszkańcom stanu Rio Grande du Sul.
Wojciech Michalewski