Kontakt

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF FOLK ART – THE POLISH SECTION
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SZTUKI LUDOWEJ – SEKCJA POLSKA

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, Nowa Humanistyka, pokój 228

iov@hektor.umcs.lublin.pl
www.umcs.pl/pl/iov.htm

Przewodnicząca PS IOV
prof. Anna Brzozowska-Krajka
an_bikay@wp.pl

Wiceprzewodnicząca ds. badań naukowych i praktyk kulturowych
dr hab. Dorota Świtała-Trybek
switala.trybek@gmail.com

Wiceprzewodnicząca ds. zespołów folklorystycznych i festiwali
Danuta Morawska
d.morawska@wp.pl

telefon +48 81 537 26 91
(czwartek 10.00 – 11.20)