Zespół Rudki

Zespół Pieśni i Tańca Rudki

(członek PS IOV w l. 2017-2019)

http://zpitrudki.pl/

Zespół Pieśni i Tańca Rudki jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną pracującą pod egidą Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Zrzesza młodzież z rzeszowskich szkół średnich, która ciężką pracą tworzy program artystyczny prezentujący polski folklor i kulturę ludową. Wspólna praca pozwoliła nadać Zespołowi wyjątkowy kształt oraz charakter. Repertuar Zespołu tworzą choreografie tańców regionalnych oraz narodowych.

W Zespole pracują obecnie 4 grupy taneczne, grupa wokalna oraz muzyczna. Na program zespołu składają się wszystkie polskie tańce narodowe oraz suity z regionu: rzeszowskiego, przeworskiego, lubelskiego i podlaskiego. Ponadto zespół prezentuje tańce górali Beskidu Śląskiego i górali podhalańskich.

Poza działalnością koncertową zespół bierze udział w wielu akcjach tematycznych i charytatywnych. Ponadto uczestniczy w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i projektach tanecznych zdobywając uznanie widowni oraz jurorów.

Zespół powstał 1979 roku. Obecnie kierownictwo artystyczne sprawuje Tomasz Rożek natomiast Krzysztof Kubala pełni kierownictwo muzyczne.