„Twórczość Ludowa”

Kwartalnik „Twórczość Ludowa” to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom. Adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji kultury oraz do wszystkich zainteresowanych.

Strona czasopisma

Numery z rocznika 2016 są dostępne do pobrania poniżej (pliki PDF).

Numer 1-2 Numer 3-4