Zespół Ziemia Myślenicka

Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka"

(czlonek PS IOV w l. 2009-2016 włącznie)

Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka" działa w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Patronat nad Zespołem i główny mecenat finansowy sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach Zespół skupia w swoich szeregach młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby studiujące i pracujące. Tę artystyczną formację tworzy aż dziewięć grup - w tym dwie kapele.

Twórcą zespołu był Henryk Duda i pod jego kierunkiem pracowała od początku grupa taneczna. Inicjatorem powstania zespołu był Dyrektor ówczesnego Myślenickiego Domu Kultury Jan Koczwara, a protektorem były Naczelnik Miasta i Gminy Myślenice Stanisław Kot.
Od września 1986 roku Zespół oficjalnie rozpoczyna swoją działalność artystyczną. Kierownikiem artystycznym Zespołu został Henryk Duda, a drugim choreografem Joanna Daniłoś-Gajda. Kierownictwo muzyczne objął wówczas Józef Romek i pod jego kierunkiem rozpoczęły działalność chór i kapela ludowa. Pierwszy koncert Zespołu odbył się w Miejskim Domu Kultury w Myślenicach w lipcu 1987 roku.
Obecnie choreografem i głównym instruktorem artystycznym jest Karolina Druzgała - Pawlak i pod jej kierunkiem pracuje grupa taneczna, akompaniuje Tomasz Pawlak (kierownik muzyczny). Instruktorem muzycznym jest Aurelia Bogacka-Prokocka, chórmistrzem Marek Kluza, a II choreografem Konrad Kowalczyk. Grupę dziecięcą prowadzą: Maria Osadzińska i Małgorzata Wątor. Dyrektorem Zespołu jest Piotr Szewczyk, a jego zastępcą Kamil Kozieł.

W repertuarze zespołu znajdują się: pieśni i tańce regionu myślenickiego (krakowskiego i podgórskiego), pięć tańców narodowych, pieśni i tańce lubelskie, suita śląska, suita Lachów Sądeckich, suita pieśni i tańców ziemi rzeszowskiej, wiązanka pieśni i tańców z regionu Krakowa Wschodniego, pieśni i tańce inspirowane folklorem łowickim, tańce i pieśni z centralnej Polski w widowisku "Dyngus", pieśni i tańce przeworskie, suita pieśni i tańców ziemi krakowskiej oraz wiele pojedynczych pieśni i tańców.
W opracowaniach scenicznych myślenickiego zespołu znajdują się również widowiska folklorystyczne pt. "Pastorałka myślenicka" i "Wesele krakowskie".
30 letni okres - tak ważnej dla kultury regionu działalności - wypełniły dziesiątki koncertów. Zespół występował na wielu scenach krajowych i zagranicznych uczestnicząc w licznych przeglądach i festiwalach, imprezach folklorystycznych, okolicznościowych, charytatywnych, sportowych.

"Ziemia Myślenicka" koncertowała w Kaustinem w Finlandii (1988), a w 1989 roku odbył tournée w byłej Jugosławii. Kilkuosobowa jej reprezentacja odbyła tournée po Japonii (1994). Myśleniccy tancerze, muzycy i śpiewacy wystąpili ponadto w Niemczech (1990, 1995 i 1999, 2007), a w 1996, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 roku w kilku ośrodkach Francji. W roku 2006 Zespół uczestniczył w tournee na Węgry i dwutygodniowym tournee do Indii, gdzie prezentował się m.in. podczas Międzynawowego Festiwalu Form Artystycznych w New Delhi. "Ziemia Myślenicka" w 2007 roku koncertowała ponadto w Serbii i ponownie na Węgrzech, w 2008 roku w Chinach, a w 2009 w Bośni i Hercegowinie podczas Międzynarodowego Festiwalu "Dukat Fest" w Banialuce i na Węgrzech w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Miast Partnerskich. W 2010 roku Zespół zaliczył trzytygodniowe tournee w Kanadzie i udział w Światowym Festiwalu Folkloru Mondial des Cultures de Drummondville oraz XXXVIII es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya w Hiszpanii. Inne wyjazdy zagraniczne, to: Turcja (2012), Portugalia (2014), Bułgaria (2015) i Ukraina (2016).

Zespół jest laureatem kilku cennych nagród i wyróżnień uzyskanych w ramach wojewódzkich przeglądów tańca ludowego (Myślenice, 1989; Proszowice, 1993; Olkusz, 1995; Proszowice, 1997, Myślenice, 2003)
Uczestnicząc w Ogólnopolskich Przeglądach Polskich Tańców Narodowych w Rzeszowie otrzymał: w 1991 roku pierwszą nagrodę za mazura, a w latach 1995 i 1999 wyróżnienie za kujawiaka i poloneza.
Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka" jest laureatem nagrody w ramach ogólnopolskiego Programu Uzdolnionych Dzieci i Młodzieťy pn. "Talenty" (1997). W 2009 roku "Ziemia Myślenicka" zdobyła II miejsce na Ogólnopolskim Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym w Dąbrowie Górniczej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, Zespół dwukrotnie odznaczono nagrodą w dziedzinie kultury w 2001 i 2009 roku.
Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka" jest członkiem trzech czołowych organizacji międzynarodowych: CIOFF - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej Sekcja Polska, IOV - International Organization of Folk Art oraz EFCO - Europen Folk and Culture Organization z siedzibą w Brukseli.
Od 2011 roku Zespół działa przy Myślenickim Towarzystwie Kultury, które z powstało w celu realizacji zadań kulturalno - oświatowych nie tylko w dziedzinie folkloru, ale także innych obszarów działalności artystycznej.