Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej 

Studio Taneczne przy ul. Nadbystrzyckiej 40A, 20-618 Lublin

tel. 693 377 869

e-mail: zpitpl@pollub.pl

http://zpitpl.pollub.pl

https://www.facebook.com/ZPiTPL

Kierownicy zespołu: Hanna Aleksandrowicz, Mikołaj Naum

Aktywność zespołu w ostatnich miesiącach

Udział w koncercie dobroczynnym "Dla Przyjaciół" (dla Ukrainy) 9.04.2022 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu przyrodniczego. Inicjatorem i organizatorem tego koncertu był Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej, a brały w nim udział wszystkie lubelskie zespoły tańca ludowego oraz ZPiT Dąbrowica oraz ZTL "Leszczyniacy".

28.04.2022, Dom Kultury LSM organizacja koncertu patriotycznego "Nie rzucim ziemi" połączona ze zbiórką dla społeczności Ukrainy. Relacja na stronie DK LSM, koncert w serwisie YouTube

Udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie - relacja