Nowe zespoły

Dziecięco-Młodzieżowy Zespól Pieśni i Tańca „Nowopiliczanie”

Harcerski Zespól Pieśni i Tańca „Grześ”

Zespól Pieśni i Tańca „Kębłowo”

Zespól Pieśni i Tańca „Kortowo”

Zespól Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

Zespól Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

Zespól Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”

Zespól Pieśni i Tańca „Poltex”

Zespól Pieśni i Tańca „Ziemia Piska”

Zespól Regionalny „Mystkowianie”

Zespól Tańca Ludowego ‘Kundzia”

Ludowy Zespól Artystyczny „Promni”

Kaszubski Zespól Pieśni i Tańca „Przodkowianie”

 Kaszubski Zespól Pieśni i Tańca „Sierakowice”

 Kaszubski Zespól Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

Zespól Pieśni i Tańca „Sari”

Zespól Pieśni i Tańca  „Grajewianie”

Kaszubski Zespól Pieśni i Tańca  „Chmielanie”