Władze statutowe

WŁADZE STATUTOWE POLSKIEJ SEKCJI IOV
(kadencja 2015-2019)

Prezydium Polskiej Sekcji IOV:

 1. prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS Lublin (rezygnacja 3.12.2016);
 2. dr hab. Dorota Świtała-Trybek, Uniwersytet w Opolu (od 3.12.2016);
 3. prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, UMCS Lublin;
 4. prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, Uniwersytet Śląski;
 5. prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska, Uniwersytet Łódzki;
 6. mgr Stanisław Leszczyński, dyrektor-senior ZTL UMCS (✝ 15 marca 2017r.);
 7. mgr Agnieszka Monies-Mizera, UMCS Lublin;
 8. mgr Maria Ochab, UMCS Lublin;
 9. dr hab., prof. UO, Teresa Smolińska, Uniwersytet w Opolu;
 10. mgr Piotr Szewczyk, ZPiT Ziemia Myślenicka (rezygnacja 17.02.2016 r.);
 11. pani Danuta Morawska, Miejski Dom Kultury w Częstochowie (od 09.03.2016 r.);
 12. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 13. mgr Magdalena Wójtowicz, Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin;
 14. doc. dr Mieczysław Marczuk, Honorowy przewodniczący Polskiej Sekcji IOV (✝ 22 lipca 2016r.).

Rada Wykonawcza Polskiej Sekcji IOV

 • Przewodnicząca Polskiej Sekcji IOV– prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka;
 • Wiceprzew. ds. badań i praktyk kulturowych – prof. dr hab. Jan Adamowski (od 16.02.2015 do 3.12.2016), od 3.12.2016 - dr hab. Dorota Świtała-Trybek;
 • Wiceprzewodniczący ds. zespołów folklorystycznych i festiwali – mgr Piotr Szewczyk (od 16.05.2015 r. do17.02.2016 r.), a od 09.03.2016 r. pani Danuta Morawska;
 • Sekretarz – mgr Magdalena Wójtowicz (do 3.12.2016), od 3.12.2016 mgr Agnieszka Monies-Mizera;
 • Skarbnik – mgr Maria Ochab.
 
M. Ochab A. Monies-Mizera D. Morawska D.Świtała-Trybek A. Brzozowska-Krajka

Komisja Kontrolno-Rewizyjna:

 • mgr Edward Balawejder, Lublin,
 • mgr Henryka Kazubek, Lublin,
 • mgr Janina Leszczyńska, Lublin.

Sąd Rozjemczy:

 • dr hab. Katarzyna Smyk, Lublin,
 • dr Adam Sznajderski, Wrocław,
 • mgr Barbara Jurkiewicz-Zwoniarska, Lublin.