Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską na Wydziale Politologii UMCS

Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską są to cyklicznie prowadzone wykłady badaczy regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wydarzenie zostało zainicjowane i jest organizowane przez dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. nadzw. z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS, redaktor naczelną czasopisma naukowego "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales" i redaktor naukową serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, przy aktywnym udziale Koła Latynoamerykanistów UMCS.

Odbyły się trzy edycje spotkań naukowych:

  • Pierwsza edycja „Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską”, zorganizowana pod patronatem czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales", odbyła się w dniach od 23 marca do 2 kwietnia 2015 r. Gośćmi Wydziału Politologii UMCS byli naukowcy z trzech państw: Meksyku, Niemiec i Szwajcarii. Wykłady inaugurujące "Spotkania naukowe" wygłosił politolog dr Peter Birle, Dyrektor naukowy Ibero-Americanisches Institut de Berlín, który podzielił się refleksjami na temat: Regional cooperation and integration in Latin America – Achievements, deficits and challenges oraz przedstawił różne aspekty działalności Instytutu w ramach wykładu: El Instituto Ibero-Americano de Berlín – Un puente científico y cultural entre Europa y América Latina. Drugi gość "Spotkań naukowych" dr Jesús Tovar Mendoza, politolog z Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, wygłosił trzy wykłady na temat jakości demokracji w państwach Ameryki Łacińskiej: The quality of democracy in Latin America: conceptual issues and empirical results from 15 States of the región oraz The influence of democratic waves in Latin America on the current democratic quality, a także Crisis de legitimidad de la democracia Mexicana: trayectorias de la violencia y la impunidad. "Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską" zakończył wykład dr Yaniny Welp, Dyrektor regionalnej d/s Ameryki Łacińskiej z Zentrum für Demokratie Aarau, Uniwersytetu w Zurichu, która dokonała analizy tematu: Citizens participation, digital media and new democratic dynamics in Latin America

  • Druga edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" odbyła się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2017 roku z udziałem naukowców z Argentyny i Czech. Gośćmi Wydziału Politologii byli naukowcy, współpracujący z „Anuario Latinoamericano”: prof. Maria de Monserrat Llairó, Dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Rzecz Rozwoju i Integracji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Buenos Aires, założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Latitud Sur”; mgr Miguel Francisco Gutiérrez, Kierownik Zakładu Nauk Społecznych Colegio Nacional de Buenos Aires; mgr Pablo Bulcourf, politolog z Uniwersytetu Narodowego Quilmes w Buenos Aires, Sekretarz Generalny Argentyńskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, członek Komitetu Wykonawczego Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, Koordynator Badań Historii Nauk Politycznych w Ameryce Łacińskiej i redaktor naczelny czasopisma naukowego „PostData”; dr Nuno Morgado, geopolityk i brazylianista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze.

  • Trzecia edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" odbyła się z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” w dniach 19-21 czerwca 2018 roku na Wydziale Politologii UMCS. Wydarzenie zostało zorganizowane w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii. W ramach programu "Spotkań naukowych" wykłady wygłosili: dr María Laura Tagina, politolog i wykładowca w Uniwersytecie Narodowym San Martín (Argentyna) i w Uniwersytecie Salamanki (Hiszpania); dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii; dr Marta Osuchowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; mgr Maria Ochab z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL z Katedry Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr Piotr Łaciński z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas w Warszawie; dr Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii oraz w Instytucie Socjologii PWSW; dr Grzegorz Gil z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS. Wykłady zainaugurowała dr María Laura Tagina, która dokonała prezentacji książki Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo, pod redakcją naukową Manuela Alcántary, Daniela Buquet, Marii Laury Taginy, wydanej przez Centro de Investigaciones Sociológicas w Madrycie, w 2018 roku. Trzecie "Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską" uświetniła wystawa fotograficzna na temat: Ameryka Łacińska i Karaiby: społeczeństwo – kultura - naturaAutorkami zdjęć są prof. Katarzyna Krzywicka, mgr Maria Ochab, mgr Magdalena Wątróbka. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających w dniach 8  czerwca – 8 lipca 2018 roku.