Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

ANUARIO LATINOAMERICANO - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales jest recenzowanym hiszpańskojęzycznym rocznikiem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Czasopismo zostało założone w 2014 roku przez dr hab. Katarzynę Krzywicką prof. nadzw. UMCS i jest wydawane przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Anuario Latinoamericano jest pierwszym czasopismem naukowym w dziedzinie studiów latynoamerykanistycznych o profilu politologicznym wydawanym w Polsce. Na łamach periodyku są publikowane oryginalne artykuły naukowe, eseje, recenzje książek i sprawozdania naukowe, w języku hiszpańskim, portugalskim oraz angielskim. 

Redakcja czasopisma przyjęła jako podstawowy cel zagwarantowanie czytelnikom, badaczom i studentom, możliwości stałego kontaktu z aktualnymi tematami międzynarodowej politologicznej debaty naukowej na temat regionu Ameryki Łacińskiej. W założeniu Redakcji czasopismo ma służyć integracji środowiska politologów latynoamerykanistów i pogłębieniu współpracy naukowej, umożliwiając wymianę poglądów i rezultatów badań naukowcom z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych i uniwersyteckich:

„Anuario Latinoamericano” na Międzynarodowym Kongresie Politologicznym w Kolumbii  - relacja filmowa

Współpraca z Centrum Studiów Iberoamerykańskich Uniwersytetu Karola w Pradze 

„Anuario Latinoamericano” w raporcie REDIAL 

“Anuario Latinoamericano” jest indeksowane w ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (od 2016); Index Copernicus - International Journals Master List (od 2015, ICV:79,95 w 2016); Latindex Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (od 2016, 32(7/8 w 2016); REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; REDIAL – Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (od 2015) oraz w Polskiej bazie cytowań POL- index.

Zapraszamy autorów do współpracy z Anuario Latinoamericano i przesyłania artykułów oraz recenzji książek, a także sprawozdań z wydarzeń naukowych.

Życzymy naszym czytelnikom dobrej lektury.

Zespół  Redakcyjny Anuario Latinoamericano