Rada Naukowa

Prof. dr Martha Ardila, Universidad Externado de Colombia
Prof. dr Klaus Bodemer, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien
Prof. dr Maria do Socorro Sousa Braga, Universidade Federal de São Carlos
Prof. dr Alexandre Fuccille, Universidade Estadual Paulista
Prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Iwona Hoffman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr Marcos Pablo Moloeznik, Universidad Guadalajara
Prof. dr María de Monserrat Llairó, Universidad de Buenos Aires
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. nadzw., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr  Alberto Rocha Valencia, Universidad de Guadalajara  
Prof. dr Héctor Luis Saint-Pierre, Universidade Estadual Paulista
Dr Pavlína Springerová, Univerzita Hradec Králové
Dr hab.  Beata Surmacz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, Uniwersytet Łódzki 
Dr Paweł Trefler, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

III Międzynarodowa  Konferencja Latynoamerykanistyczna jest organizowana z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.