Koło Latynoamerykanistów UMCS

 

Koło Latynoamerykanistów UMCS (KL UMCS) powstało
w styczniu 2006 roku. 
Funkcję przewodniczących KL UMCS pełnili kolejno: Joanna Kaczyńska, Kamil Kamiński, Joanna Simko, Sylwia Seredyn, Tomasz Kłosowicz, Justyna Ostaszewska, Kornelia Plizga, Paweł Kwiatkowski, Aleksandra Jargielło.

Zarząd KL UMCS 
Przewodnicząca: Zofia Dziubicka
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Jargiełło
Sekretarz: Patrycja Mac
Skarbnik: Aleksandra Radomska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jakub Wołyniec
Członek Komisji Rewizyjnej: Paulina Wróbel
Członek Komisji Rewizyjnej: Magdalena Wątróbka

Opiekunem naukowym KL UMCS jest politolog i latynoamerykanistka dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS z Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. 

Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia:

Zorganizowanie konferencji naukowej „Oblicza Ameryki Łacińskiej” (2009) i wydanie książki Oblicza Ameryki Łacińskiej, K. Krzywicka, J. Kaczyńska (red.), Lublin 2010.

Zorganizowanie „Dnia Meksyku” (2010, 2017), spotkań z Ambasadorami Meksyku i Wenezueli w Polsce (2010, 2012, 2014), międzynarodowej konferencji naukowej "Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku" (2017) oraz dwóch wystaw fotograficznych: Oblicza Meksyku (2017) i Ameryka Łacińska i Karaiby: społeczeństwo - kultura - natura (2018).

Zorganizowanie wizyt studyjnych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i w ambasadach Argentyny, Kolumbii, Meksyku, Urugwaju i Wenezueli w Polsce.

Strona WWW Koła Latynoamerykanistów UMCS    e-mail: americalatina.kl@gmail.com