Cel Konferencji

Celem organizatorów III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej jest stworzenie forum wymiany opinii, poglądów oraz wyników badań na temat uwarunkowań, istoty i zmiany pozycji i roli regionu Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów w stosunkach międzynarodowych, w XXI wieku. Konferencja odbędzie się w języku polskim, hiszpańskim
i angielskim.

W trakcie Konferencji przewidujemy debatę na temat następujących zagadnień: 

  • uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia stabilności geopolitycznej i geoekonomicznej regionu;
  • formy regionalnej i międzyregionalnej współpracy politycznej i gospodarczej;
  • pozycja i rola państwowych i niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych;
  • istota i specyfika przywództwa regionalnego;
  • stabilność i zmiana, istota przekształceń systemów politycznych;
  • specyfika i znaczenie konfliktów społecznych;
  • specyfika i znaczenie zagrożeń bezpieczeństwa;
  • regionalne koncepcje i strategie zwalczania przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości.

 

Wydarzenie jest organizowane z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.