Rejestracja

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do dnia 23 października 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej lub na adres e-mail: anuario.latinoamericano@umcs.pl

Formularz rejestracyjny

Opłata konferencyjna: 350 PLN (obejmuje catering, materiały konferencyjne, koszt publikacji).

Rachunek bankowy (opłaty konferencyjnej):

Polska Akademia Nauk

"III Konferencja Latynoamerykanistyczna"

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 525-15-75-083

76 1130 1017 0020 1462 9420 0001

Dane do faktury należy przesłać w dniu wniesienia opłaty
na adres
: lublin@pan.pl  

 

III Międzynarodowa  Konferencja Latynoamerykanistyczna jest organizowana z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.

 

Załączniki