Komitet Organizacyjny

Kierownik naukowy konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

redaktor naczelna „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

Sekretarze

Mgr Maria Ochab - Koordynator

mgr Magdalena Wątróbka, mgr Aleksandra Jargiełło
mgr Paweł Kwiatkowski, mgr Michał Dziaduch

III Międzynarodowa  Konferencja Latynoamerykanistyczna jest organizowana z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS