Publikacja

Artykuły przygotowane na podstawie wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w 2019 roku po przejściu procedury recenzyjnej w periodykach wydawanych przez Wydział Politologii UMCS,
w języku hiszpańskim i angielskim w „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” oraz w języku polskim i angielskim w czasopiśmie „Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych”.

 

III Międzynarodowa  Konferencja Latynoamerykanistyczna jest organizowana z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS