Siedziba Konferencji

III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna odbędzie się w Pałacu Czartoryskich, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Plac Litewski 2. 

Adres biura Konferencji:

Wydział Politologii UMCS (Pałac Lubomirskich)
Plac Litewski 3, pok. 119
20-080 Lublin