Public relations i zarządzanie informacją

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)  /-/ Początek kształcenia - 10/2020

Dla kogo jest ten kierunek?
Public relations i zarządzenie informacją jest kierunkiem przeznaczonym dla osób, które interesują się mediami, marketingiem oraz komunikacją społeczną. Intryguje ich wizerunek, jego kreacja oraz promocja. Chciałyby poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi. Kierunek jest odpowiedzią zarówno na oczekiwania studentów jak i rynku pracy.

Jako student kierunku, nabędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Kierunek oferuje zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych. Podczas studiów poznasz także mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji.

Proponowany program studiów jest konkurencyjny i unikalny w skali regionu – stwarza możliwość kompleksowego wykształcenia specjalistycznego w ramach trzyletnich studiów licencjackich.
W trakcie studiowania poznasz zasady i specyfikę public relations i zarządzania informacją, a także ich uwarunkowania społeczne, polityczne, prawne, etyczne i kulturowe. Zgłębisz teorię i historię komunikacji społecznej. Poznasz mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji. Nauczysz się jak projektować i realizować kampanię public relations, rozwiązywać kryzysy wizerunkowe oraz jak skutecznie kreować wizerunek oraz nim zarządzać. Podczas zajęć warsztatowych dla specjalności nauczysz się m.in. edycji i montażu materiałów audiowizualnych, fotoedycji, analizy danych, wizualizacji danych, storytellingu, brandingu, technik negocjacji.
Specjalności do wyboru:
- Zarządzanie wizerunkiem
- Zarządzanie mediami społecznościowymi

Jako absolwent kierunku Public relations i zarządzanie informacją odnajdziesz się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:
- doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw
- doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach
- specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów)
- pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations
- pracownik działów marketingowych i pr różnych organizacji i firm
- trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami
- rzecznik prasowy organizacji, instytucji lub firm
- organizator wydarzeń specjalnych
- specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami
- specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem
- specjalista zarządzania mediami społecznościowymi
- specjalista zarządzania informacją
- copywriter i content writer
Po studiach będziesz mógł także kontynuować kształcenie na jednym z naszych kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Produkcja medialna.

Możliwości rozwoju:
Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”.

Informacja o kierunku w IRK