Rada Naukowa Instytutu

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

prof. dr hab. Iwona Hofman - przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu

prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. dr hab. Jan Hudzik
prof. dr hab. Ewa Maj
prof. dr hab. Włodzimierz Mich
prof. szt. film. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
dr hab. Bogdan Borowik
dr hab. Waldemar Bulira
dr hab. Piotr Celiński
dr hab. Barbara Głębicka-Giza
dr hab. Anna Granat
dr hab. Anita Has-Tokarz
dr hab. Danuta Kępa-Figura
dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
dr hab. Jakub Nowak
dr hab. Ewa Nowak-Teter
dr hab. Paweł Nowak
dr hab. Lidia Pokrzycka
dr hab. Magdalena Piechota
dr hab. Jan Pleszczyński
dr hab. Grażyna Stachyra
dr hab. Małgorzata Stępnik
dr hab. Marta Wójcicka
dr Wojciech Maguś
dr Renata Malesa
dr Anna Szwed-Walczak
mgr Joanna Kukier - przedstawiciel samorządu doktorantów


Na posiedzenia Rady Instytutu zapraszane są następujące osoby:
dr hab. Anna Granat - przedstawiciel związków zawodowych
Patryk Bukała - przedstawiciel samorządu studentów