Rada Naukowa Instytutu

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

prof. dr hab. Iwona Hofman - przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu

prof. dr hab. Jan Hudzik
prof. dr hab. Ewa Maj
prof. dr hab. Włodzimierz Mich
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
dr hab. Bogdan Borowik
dr hab. Piotr Celiński
dr hab. Anna Granat
dr hab. Anita Has-Tokarz
dr hab. Danuta Kępa-Figura
dr hab. Jakub Nowak
dr hab. Ewa Nowak-Teter
dr hab. Zbigniew Osiński
dr hab. Lidia Pokrzycka
dr hab. Magdalena Piechota
dr hab. Jan Pleszczyński
dr hab. Grażyna Stachyra
dr hab. Małgorzata Stępnik
dr Wojciech Maguś
dr Renata Malesa
dr Anna Szwed-Walczak
mgr Joanna Kukier - przedstawiciel samorządu doktorantów

Na posiedzenia Rady Instytutu zapraszane są następujące osoby:
prof. dr hab. Krzysztof Stępnik
dr Beata Romiszewska - przedstawiciel związków zawodowych
Kacper Klochowicz - przedstawiciel samorządu studentów