Produkcja medialna

Studia pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) stopnia


Dla kogo jest ten kierunek?
Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations, media społecznościowe); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreować wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne; m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W trakcie studiów zgłębisz teorie mediów, komunikacji społecznej oraz medialnej. Poznasz specyfikę współczesnego kina, kultury, literatury, sztuki oraz reklamy. Zapoznasz się m.in. z podstawami reżyserii, scenopisarstwa, grafiki komputerowej, infobrokeringu, technikami animacji komputerowej. Nauczysz się konstruować przekaz medialny. 
Specjalności do wyboru (pierwszy stopień):
-
Multimedia – na tej specjalności nabędziesz umiejętności tworzenia autorskich projektów audiowizualnych.
- Organizacja produkcji medialnej – przygotuje Cię do pracy w produkcjach telewizyjnych i filmowych, w tym również będziesz zgłębiał sztukę negocjacji, kosztorysowania, finansowania, promocji produkcji medialnej.

Specjalności do wyboru (drugi stopień):
- Produkcja w branży gier – podczas realizacji tej specjalności nauczysz się tworzyć scenariusze gier oraz je reżyserować, poznasz wirtualną przestrzeń gry oraz warsztat produkcji gier;
- Produkcja wydarzenia multimedialnego – na tej specjalności kompleksowo przygotujesz się do organizacji wydarzenia multimedialnego, poczynając od aspektów finansowych i prawnych, a kończąc na logistyce i promocji;
- Realizacja filmowo-telewizyjna – to specjalność, która przygotuje Cię do pracy przy produkcji reklamy i filmu.

Dodatkowo w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Możliwości rozwoju:
Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”. Okazją do nabycia doświadczenia daje też współpraca z instytucjami takimi jak: Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Warsztaty Kultury w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie, Teatr Andersena w Lublinie,  Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, firma produkująca gry - Mocap.pl, TVP3 Lublin. Będziesz miał okazję doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa, a także podczas organizacji festiwali, m.in. festiwalu etiud studentów PWSFTviT „Łodzią po Wiśle w Lublinie”.

Informacja o kierunku w IRK: pierwszy stopień oraz drugi stopień

Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, antropologii i socjologii mediów, nowych technologii informacyjnych, analizy utworów multimedialnych, filozofii kultury, historii komunikowania społecznego, mediatyzacji, public relations, myślenia projektowego.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, kreowania wydarzeń multimedialnych oraz rzeczywistości gier. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne pisanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie utworów multimedialnych; tworzenie scenariuszy i narracji w grach, kreowanie i  organizacja wydarzeń multimedialnych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Absolwent pierwszego stopnia Produkcji medialnej będzie przygotowany do produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Ponadto w ramach kierunku kształcić się też będzie kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji.

Absolwent drugiego stopnia Produkcji medialnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (Internet), a także w firmach zajmujących się produkcją gier oraz produkcją wydarzeń multimedialnych. Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Dodać należy, że absolwenci Produkcji medialnej dostają się na uczelnie artystyczne (w celu kontynuacji studiów).