Zespół Programowy

Zespół Programowy na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Przewodnicząca:
Dr hab. Anna Granat

Sekretarz:
Dr Renata Malesa

Członkowie:
Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
Dr Karolina Burno-Kaliszuk
Dr Marcin Sanakiewicz
Natalia Powałka (przedstawiciel studentów)