Kontakt

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

Asystent Dyrektora Instytutu: mgr Sylwia Skotnicka
pok. A.437
tel.  +48 81 537-25-12