Kontakt

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Litewski 3, 20-080 Lublin

Asystent dyrektora Instytutu: mgr Sylwia Skotnicka
pok. 021
tel. (081) 537-60-33