2020


M. Sanakiewicz, Telewizja i performans. Eksperyment z myślenia o mediach,
codzienności i polityce, seria "Interpretacje" vol. 83,
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka,
Kraków 2020.

J. P. Hudzik, M. Sanakiewicz, P. Celiński, Projekt: media. Wyobrazić sobie
media i stworzyć świat,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

Lublin 2020.


Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media t.1: Problemy i metody
badań nad mediami,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2020.


2019


K. Burno-Kaliszuk, We władzy blogów. Blogosfera ogólnopolskich tygodników
opinii (2006-2015),
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2019.


I. Dąbrowska, Media społecznościowe w trzecim sektorze,
Wydawnictwo UMCS,

Lublin 2019.


A. Granat, Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych
w praktyce edukacji medialnej, seria Recepcja mediów pod red. B.
Bonieckiej i A. Granat,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2019.J. Maguś, "Słowo Polskie" w latach 1918-1928. Organ prasowy Narodowej
Demokracji,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2019.A. Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie
narodowej,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2019.I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media t.2: Problemy i
metody badań nad mediami,
Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2019.