Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia pierwszego (licencjackie) i drugiego (magisterskie) stopnia

Dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie, pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Skierowane są do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą, public relations. To kierunek dla osób otwartych na świat i kreatywnych. Zajęcia warsztatowe są prowadzone przez specjalistów – praktyków z wiodących redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. To nie tylko dziennikarze mediów regionalnych (m.in. Gazety Wyborczej Lublin, Dziennika Wschodniego, TVP Lublin, Radia Lublin), ale i profesjonaliści z mediów ogólnopolskich (m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio TOK FM, Telewizja TVN). Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach często przybierających formę warsztatów, prowadzonych przez osobistości polskich mediów. Praktyczne zajęcia z przedmiotów związanych z komunikacją społeczną prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się nią na co dzień w regionalnych instytucjach (jak Urząd Miasta).

W trakcie studiów na pierwszym stopniu dowiesz się, jak wygląda praca redakcji i jak tworzyć przekazy dla prasy, radia, telewizji oraz mediów internetowych. Poznasz zasady etyki zawodowej i prawa prasowego. Nauczysz się zarządzać mediami, tworzyć reklamy, a także skutecznie i atrakcyjnie przedstawiać swoje pomysły.
Specjalności do wyboru (pierwszy stopień):
- Marketing medialny – specjalność umożliwiająca zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu reklamy i public relations;
- Medialna – specjalność ukierunkowana na rozwijanie zdobytego warsztatu dziennikarskiego.

W trakcie studiów na drugim stopniu dowiesz się, jak skutecznie zarządzać mediami oraz tworzyć atrakcyjne treści multimedialne. Poznasz zasady organizacji i funkcjonowania współczesnych redakcji oraz związane z nimi technologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania pracy w mediach.
Specjalności do wyboru (drugi stopień):
-
Redaktorska – w jej trakcie poznasz reguły nowoczesnego edytorstwa, DTP i infoestetyki;
- Public relations – podczas zajęć nauczysz się, jak promować organizacje, tworzyć ich wizerunek oraz redagować teksty promocyjne;
- Nowe media – umożliwią Ci udział w kursie webwritingu, kreatywnego pisania oraz marketingu internetowego.

Możliwości rozwoju:
Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez wybitnych dziennikarzy oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”.

Informacja o kierunku w IRK: pierwszy stopień oraz drugi stopień

Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej. Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (internet). Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.