Badania naukowe

Badania wpisujące się w zakres problemowy Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzone są od lat 90-tych XX wieku.

Lubelski ośrodek jako drugi w Polsce uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora (w 2015 roku) i doktora habilitowanego (w 2018 roku) w medioznawczej dyscyplinie naukowej.

Obecnie badania naukowe prowadzone są w ramach czterech Katedr. Opis zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znaleźć można w wizytówkach poszczególnych osób oraz na stronach Katedr.