Zespół Programowy

Zespół Programowy na kierunku Public relations i zarządzanie informacją

Przewodniczący:
Dr Wojciech Maguś

Sekretarz:
Dr Kamil Aksiuto

Członkowie:
Dr hab. Anita-Has Tokarz, prof. UMCS
Dr Anna Szwed-Walczak
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno
Paulina Ziemiańska - (przedstawiciel studentów)