Nadzór i prywatność w erze cyfrowej – podobne doświadczenia, wspólne perspektywy?

Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący prywatności w erze cyfrowej

Dr hab. Jakub Nowak w latach 2017-2018 kierował międzynarodowym projektem badawczym Überwachung und Privatsphäre im digitalen Zeitalter – geteilte Geschichte, gemeinsame Perspektiven? / Nadzór i prywatność w erze cyfrowej – podobne doświadczenia, wspólne perspektywy?, realizowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Dr hab. Nowak kierował polską częścią projektu, w ramach Instytutu Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech projektem kierowała dr Johanna Moeller.

W ramach projektu zorganizowano:
1) międzynarodowe seminarium naukowe The Design of Digital Privacy Technology – Political and Societal Potentials, które odbyło się na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w marcu 2018 roku z udziałem europejskich badaczy zajmujących się mediami jako technologiami nadzoru, a także prawodawców i ekspertów z organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec;
2) tematyczny numer wydawanego przez Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS czasopisma naukowego „Mediatization Studies” (vol. 2/2018) poświęcony tematowi Surveillance, encryption and privacy in the digital age (J. Nowak i J. Moeller byli redaktorami tomu);
3) badania porównawcze (Polska, Niemcy) postrzegania nowych mediów jako technologii prywatności/nadzoru przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z Uniwersytetem w Moguncji jest w tym zakresie kontynuowana, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS współorganizował międzynarodowe warsztaty The Politics of Privacy (listopad 2019), gromadzące europejskich medioznawców, prowadzących badaniach nad prywatnością w erze cyfrowej. Dr hab. Jakub Nowak jest jednym z redaktorów tematycznego tomu czasopisma „Media and Communication” (obok Johanny Moeller, Sigrid Kannengiesser i Judith Moeller) poświęconego zagadnieniom medioznawczych studiów nad prywatnością online (vol.8 2020). Podczas warsztatów powołano do życia europejską sieć badawczą The Politics of Privacy Research Network (the PopNetwork), której aktywnym instytucjonalnym uczestnikiem został INoKSiM UMCS.