Produkcja medialna

Kierunek
Produkcja medialna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations, media społecznościowe); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreować wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne; m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, kreowania wydarzeń multimedialnych oraz rzeczywistości gier. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne pisanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie utworów multimedialnych; tworzenie scenariuszy i narracji w grach, kreowanie i  organizacja wydarzeń multimedialnych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Produkcja w branży gier – podczas realizacji tej specjalności nauczysz się tworzyć scenariusze gier oraz je reżyserować, poznasz wirtualną przestrzeń gry oraz warsztat produkcji gier.
  2. Produkcja wydarzenia multimedialnego  na tej specjalności kompleksowo przygotujesz się do organizacji wydarzenia multimedialnego, poczynając od aspektów finansowych i prawnych, a kończąc na logistyce i promocji.
  3. Realizacja filmowo-telewizyjna   to specjalność, która przygotuje Cię do pracy przy produkcji reklamy i filmu.

Dodatkowo w programie studiów drugiego stopnia przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów można pobrać ze strony: https://www.umcs.pl/pl/program,19585.htm.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, antropologii i socjologii mediów, nowych  technologii informacyjnych, analizy utworów multimedialnych, filozofii kultury, historii komunikowania społecznego, myślenia projektowego.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej, kreowania wydarzeń multimedialnych oraz rzeczywistości gier. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne pisanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; kreatywne pisanie,  realizowanie utworów multimedialnych; tworzenie scenariuszy i narracji w grach, kreowanie i  organizacja wydarzeń multimedialnych, opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Ma wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania multimediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej.

Studia zapewniają przygotowanie w zakresie realizacji utworów multimedialnych, kreowania i realizacji wydarzeń multimedialnych  ( w tym spektakli teatralnych, telewizyjnych, wydarzeń internetowych, wydarzeń w przestrzeni miejskiej itd.), kreowania narracji w zakresie gier , a także przygotowanie warsztatowe do redagowania tekstów z zakresu dziennikarstwa growego oraz tekstu reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Jako absolwent drugiego stopnia Produkcji medialnej będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (Internet), a także w firmach zajmujących się produkcją gier oraz produkcją wydarzeń multimedialnych. Ponadto zdobyte kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Dodać należy, że absolwenci Produkcji medialnej dostają się na uczelnie artystyczne (w celu kontynuacji studiów).

Możliwości rozwoju

Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”. Okazją do nabycia doświadczenia daje też współpraca z instytucjami takimi jak: Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Warsztaty Kultury w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie, Teatr Andersena w Lublinie,  Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, firma produkująca gry - Mocap.pl, TVP3 Lublin. Będziesz miał okazję doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa, a także podczas organizacji festiwali, m.in. festiwalu etiud studentów PWSFTviT „Łodzią po Wiśle w Lublinie”.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl