Zespół Programowy

Zespół Programowy na kierunku Produkcja medialna

Przewodnicząca:
Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS

Sekretarz:
Dr Wojciech Maguś

Członkowie:
Dr hab. Małgorzata Stępnik
Dr Grażyna Piechota
Dr Przemysław Wiatr
Natalia Zburzyńska (przedstawiciel studentów)