Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie, pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Skierowane są do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą, public relations. To kierunek dla osób otwartych na świat i kreatywnych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które często przybierających formę warsztatów prowadzonych przez osobistości polskich mediów. Praktyczne zajęcia z przedmiotów związanych z komunikacją społeczną prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się nią na co dzień w regionalnych instytucjach, mediach czy organizacjach pozarządowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Prawo autorskie,
 • Analiza dyskursu medialnego,
 • Ekonomika mediów,
 • Zarządzanie mediami,
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 • Metody badan medioznawczych,
 • Publicystyka polityczna,
 • Debata i dyskusja w polityce.

Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0604/133626-diks-ii-st-stacj.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku realizowane są cztery specjalności:

 1. Redaktorska - specjalność ta poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności dotyczące redakcyjnej i edytorskiej pracy w mediach.
 2. Dziennikarstwo on-line - zapewnia pogłębienie kompetencji odnoszących się do zróżnicowanych aspektów funkcjonowania nowych mediów
 3. Public Relations - skupia się na teoretycznych i praktycznych aspektach komunikowania między podmiotami życia publicznego (public relations, zarządzanie kryzysowe, wystąpienia publiczne).
 4. Digital Media – specjalność w języku angielskim

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej.

Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (internet). Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów.

Możliwości rozwoju

Dzięki działalności w kołach naukowych studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, pisząc i redagując czasopisma studenckie takie jak „Polformance” czy „Ofensywa”. Biorą udział w warsztatach radiowej „Trójki” czy tygodnika „Polityka”, a także uczestniczą w programie „Młodzież Kontra, czyli… Pod Ostrzałem”. Studenci organizują też wyjazdy studyjne do najlepszych czasopism w kraju (m.in. „Polityki” i „Newsweeka”). Studenci zapraszają na Wydział przedstawicieli różnych środowisk (znanych polityków, dziennikarzy, naukowców). Organizują konferencje naukowe, debaty, panele dyskusyjne i wykłady otwarte. Naszymi gośćmi byli m.in. Leszek Miller, Tomasz Lis, Kamil Durczok, Piotr Kraśko czy Szymon Hołownia.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS