Konferencja "Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

Wydział Humanistyczny UMCS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej zapraszają na konferencje naukową

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Lublin, 7-8 grudnia 2017 r.

Wydział Humanistyczny UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Z przyjmenością informujemy, że Międznarodowa Organizacjia Sztuki Ludowej - Sekcja Polska objęła konferencję honorowym patronatem.

 

    Patronat i współorganizacja konferencji

    Data dodania
    6 grudnia 2017