Porozumienia Polskich Festiwali Folkloru - luty 2022

11.04.2022

W dniu 26 lutego 2022 odbyło się w Poznaniu II spotkanie Porozumienia Polskich Festiwali Folkloru, to nowa inicjatywa Polskiej Sekcji IOV. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie PPFF miało miejsce w Warszawie 20 listopada 2021 w siedzibie Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW „Promni” im. Zofii Solarzowej.