Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe - konferencja naukowa, 4-6 lipca 2019 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Sekcja Polska, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe.

Konferencja naukowa

Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe

jest organizowana dla uczczenia przypadającej w 2019 roku 30. rocznicy działalności Sekcji Polskiej The International Organization of Folk Art oraz 40. rocznicy działalności prowadzonej przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Obrady plenarne i w sekcjach tematycznych (4-6 lipca 2019r.) będą się odbywać w aulach Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Krakowska 11).

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

 • prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska,

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Sekcja Polska

 • prof. zw. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka,

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

 • mgr Maciej Obara – dyrektor Muzeum,

Komitet naukowy konferencji:

 • Prof. zw. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin).
 • Prof. zw. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn).
 • Dr hab. Agata Chabior (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 • Ks. prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 • Prof. zw. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki).
 • Prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 • Prof. UO dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski).
 • Dr hab. Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski).
 • Prof. UP-H dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).
 • Prof. UJK dr hab. Mariola Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

 

 

  Aktualności