Światowe Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV, Sharjah 2023

W dniach 9 – 11 marca 2023 roku odbyło się Światowe Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV – World). Podobnie jak cztery lata temu, na miejsce spotkania wyznaczono Sharjah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Współorganizatorem wydarzenia był The Sharjah Institute for Heritage (SIH).

Na Zgromadzeniu Ogólnym (General Assembly) Polską Sekcję IOV reprezentowali: prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – przewodnicząca PS IOV, prof. dr hab. Wiesław Krajka – były Sekretarz Regionalny IOV na Europę Centralną i Wschodnią oraz dr hab. prof. UŚ Kinga Czerwińska – członkini Prezydium PS IOV.

Pierwszy dzień Zgromadzenia rozpoczął się zwyczajowo, od wspólnego zdjęcia. To równocześnie sposobność do podziwiania narodowych strojów, które przywdziewają na tę okoliczność uczestnicy. Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezydent IOV World dr Ali Abdulla Khalifa, tym samym rozpoczynając sesję sprawozdawczą z ostatnich czterech lat działalności organizacji. Podczas spotkania uczestnicy i członkowie IOV reprezentujący sekcje narodowe z całego świata, zapoznali się z raportami władz organizacji: Sekretarza Generalnego IOV - Fabrizio Cattaneo oraz przewodniczących poszczególnych Komisji, w tym  Festivals & Practices Commision, Science & Research, Support Comission, Communication & Publications Commission, Special Projects Commission, oraz Youth Commission, której poświęcono jeden z popołudniowych paneli. Podkreślano konieczność obecności młodych członków IOV w strukturach organizacji oraz wsparcie ich aktywności. Kolejne panele spotkania przeznaczone były na referaty z działalności sekcji regionalnych (Afryka, Ameryki, Azja, Europa, Środkowy Wschód i Północna Afryka) oraz prezentację wybranych projektów realizowanych w ramach organizacji.

Wśród wielu poruszanych kwestii, znalazły się postulaty: wzmożenia współpracy między sekcjami narodowymi, intensyfikacji działań popularyzowania folkloru, m.in. podniesienia poziomu festiwali, sieciowania członków dla realizowania wspólnych projektów i badań. Ponowiono zaproszenie na konferencje naukowe organizowane w cyklu European Conferences of Folk Culture, pierwszą inicjowaną przez dr Aiję Jansone z Łotewskiej Sekcji IOV, która obędzie się w Rydze (Łotwa), we wrześniu br. oraz drugą, organizowaną przez prof. Letizię Bindi, która będzie miała miejsce w Campobasso (Włochy), w marcu 2024 roku.

Ostatni dzień zjazdu poświęcono na wybory władz organizacji na kolejne cztery lata. W ich składzie  znaleźli się: Prezydent IOV World dr Ali Abdulla Khalifa,  Wice-prezydenci - Emma Chen Hoefler i Gȕnther  Lippitz, funkcję Sekretarza Generalnego powierzono ponownie  Fabrizio Cattaneo  a   Dyrektora Finansowego Henkowi Huijser’owi,  Z udziału we władzach organizacji zrezygnował Hans J. Holz, długoletni Vice-president, członek austriackiej Sekcji IOV, serdeczny przyjaciel Polskiej Sekcji IOV. Prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka pozostała na stanowisku Przewodniczącej The Science and Research Commission for Europe. Gratulujemy!

Równolegle do Zgromadzenia Ogólnego odbywały się Heritage Days organizowane przez The Sharjah Institute for Heritage. Występy zaproszonych zespołów folklorystycznych z wielu, różnych części świata oraz stanowiska prezentujące dziedzictwo kultur rodzimych, takie jak: kulinaria, plecionkarstwo, tkactwo czy malowanie wzorów henną odbywały się w obrębie starego miasta i strefy kultury w Sharjah. Krótkie występy sceniczne stanowiły również artystyczne tło dla obrad, które odbywały się w siedzibie The Sharjah Institute for Heritage. W wolnym czasie dla uczestników zorganizowano również wycieczkę do Muzeum Cywilizacji Islamskiej, w którym zgormadzona kolekcja przedstawia  rozwój cywilizacji islamskiej, w tym osiągnięcia w zakresie nauki, techniki, nauki czy sztuki.

Prezentowana aktywność członków IOV pozwala żywić nadzieję na kolejne lata rozwoju organizacji i owocnej współpracy. 

oprac. dr hab., prof. UŚ Kinga Czerwińska

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2023