Nowe składy redakcji czasopism i serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)

Miło nam poinformować, że w powołanych nowych redakcjach czasopism i serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) na kadencję 2021-2024 znajdujemy członkinie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (PS IOV):

  • w „Łódzkich Studiach Etnograficznych” (ŁSE)   – członek Redakcji dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO, w Radzie Naukowej: dr Joanna Dziadowiec-Greganić  z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
  • w serii wydawniczej „Dziedzictwo Kulturowe” (DK)  – red. naczelna dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO, członkinie Redakcji: dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, dr Katarzyna Marcol z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
  • w serii wydawniczej  „Biblioteka Literatury Ludowej” (BLL)  - red. naczelna dr Katarzyna Marcol z Uniwersytetu Śląskiego, w Radzie Naukowej serii: prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

W imieniu Prezydium PS IOV serdecznie Gratulujemy!


 

 

W  załączeniu list informacyjny dr Katarzyny Marcol, redaktor naczelnej serii  „Biblioteka Literatury Ludowej”

 

Szanowni Państwo,

Seria wydawnicza „Biblioteka Literatury Ludowej” jest renomowaną naukową serią Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ukazującą się od 1995 roku. Jesteśmy dumni z tego, że wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego znajduje się w wykazie  punktowanych wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 roku.

 Zapraszamy do publikowania w ramach serii „Biblioteka Literatury Ludowej” monografii naukowych poświęconych szeroko rozumianej antropologii słowa. Przedmiotem analiz mogą być zarówno teksty tradycyjnego folkloru, jak i współczesne teksty medialne, a także wszystkie inne rodzaje tekstów, o ile zostały wprowadzone do społecznego obiegu i stanowią tę jego część, którą zbiorowość zaakceptowała i która jest powtarzana przez jej członków. Reprodukowanie tekstów na poziomie określonych form czy struktur znaczeniowych świadczy bowiem o ich zadomowieniu się w świadomości wspólnoty, a zatem ujawniają się tu sądy o świecie, wzory zachowań oraz system aksjonormatywny zbiorowości. Zachęcamy do tego, aby analiza zjawisk językowo-kulturowych obejmowała całą wieloelementową sytuację komunikacyjną oraz cechowała się interdyscyplinarną postawą badawczą.

Rada Redakcyjna serii „Biblioteka Literatury Ludowej” dokłada wszelkich starań, aby  proces wydawniczy przebiegał sprawnie, szczególnie jednak dba o to, aby publikacja monografii była satysfakcjonującym doświadczeniem dla samego autora. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani publikacją monografii w roku 2021, który jest ostatnim rokiem ewaluacyjnym jakości działalności naukowej, uprzejmie proszę o przesłanie wstępnej deklaracji o chęci współpracy do 28 lutego 2021 roku na adres:katarzyna.marcol@us.edu.pl

Więcej szczegółów na temat serii wydawniczej znajdą Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Informacje dla autorów na temat procesu wydawniczego

Łączymy wyrazy szacunku,              

Katarzyna Marcol,

redaktorka naczelna serii Biblioteka Literatury Ludowej,

wraz z Radą Redakcyjną

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2021