Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania” - sierpień 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania”.

3-9 sierpnia 2021 r, Brańsk

Celem festiwalu jest ocalenie od zapomnienia tradycji ludowych. Poznanie folkloru innych narodów, innych krajów. A przede wszystkim promocja tradycji, folkloru i piękna Podlasia. „Podlaskie spotkania” są miejscem wspólnej zabawy , w czasie której dzieci, młodzież i dorośli zapoznają się z bogactwem kultury i tradycji ludowej naszego regionu, kraju jak i z różnych stron świata, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jednocześnie jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie.

Szczegóły są dostępne na stronie Festiwalu.

 

Załączniki

    Aktualności