Małopolskie Targi Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie”

To jedno z głównych wydarzeń 28. Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa i jednocześnie pierwsze targi książki realizowane w historii polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Pierwsza edycja Targów ze względu na miejsce inauguracji EDD jakim w 2020 roku była miejscowość Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem w Województwie Małopolskim dedykowana została Małopolsce. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie szerokiej publiczności najnowszych (opublikowanych w latach 2015-2020) małopolskich pozycji wydawniczych, których tematyką jest szeroko pojęte dziedzictwo widziane z perspektywy lokalnej: dziedzictwo zapisane oddolnie tj. przede wszystkim z inicjatywy i przez przedstawicieli społeczności lokalnych – bezpośrednich depozytariuszy dziedzictwa. Założeniem wydarzenia jest chęć wyjścia poza dyskurs publikacji naukowych lub popularnonaukowych, ale tworzonych w większości przez specjalistów, ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Wyznając i realizując ideę partycypacyjnych podejść do dziedzictwa, według których wszyscy jesteśmy depozytariuszami dziedzictwa (dziedzictwo w działaniu) pragnęliśmy zaprezentować publikacje tworzone przez praktyków działających w swoich własnych regionach: regionalistów, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, twórców, dokumentalistów, archiwistów, animatorów, członków lokalnych organizacji i stowarzyszeń, kolekcjonerów, pasjonatów, zwykłych-niezwykłych mieszkańców. Bardzo często są to przedsięwzięcia tworzone własnym sumptem jako działania prawdziwie obywatelskie. Publikacji tych nie można łatwo znaleźć na półkach księgarni a nawet bibliotek, a to one – obok głównego nurtu tzw. literatury fachowej – są wyrazem świadomości i odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo najbliższe.

Ponadto zależało nam na podkreśleniu bogactwa i różnorodności kulturowej dziedzictwa Małopolski dlatego wśród prezentowanych pozycji książkowych znalazły miejsce również te, które traktują o dziedzictwie wspólnot mniejszościowych (narodowych, etnicznych, religijnych) oraz o dziedzictwie historycznej małopolskiej krainy wykraczającej swym obszarem daleko poza dzisiejsze granice województwa małopolskiego.

Publikacje prezentowane na Targach, które przyjęły formę przeglądu a nie rankingu to zarówno książki, monografie, słowniki, albumy, tematyczne katalogi, przewodniki, czasopisma regionalne, roczniki, dzienniki, pamiątkowe kroniki, pamiętniki, tomiki prozy i poezji, zbiory pieśni, wspomnienia, biografie, zbiory reportaży, wyniki badań terenowych, jak i wszelkie inne formy, które łączy jedno: dedykowane są naszym małym ojczyznom i ich mieszkankom i mieszkańcom. Inicjatorzy, twórcy, autorzy, redaktorzy tych lokalnych skarbów, często pozostających w cieniu tzw. głównego (akademickiego, eksperckiego) nurtu dziedzictwa, to lokalni bohaterowie.

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywała się pod hasłem przewodnim MOJA DROGA. Motyw drogi nawiązuje do podróży po polskiej kulturze i historii, ale także ma zachęcać do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu dziedzictwa lokalnego. W związku z powyższym podczas Targów, które przyjęły formę nie tylko prezentacji ale także rozmów o książkach Autorzy i Redaktorzy zapraszając nas do swojego świata podzielili się refleksją dotyczącą tego jaka była ich droga do dziedzictwa zapisanego lokalnie. Ponadto zgodzili się przeczytać odbiorcom Targów specjalnie wybrane fragmenty swoich publikacji.

O dziedzictwie blisko nas, mnie, o moim, naszym dziedzictwie, czyli tym, które nas najbardziej dotyczy. Zapraszamy serdecznie do lektury niniejszego katalogu, który stanowi namiastkę materiałów zgromadzonych na wirtualnej odsłonie Targów. www.targidziedzictwozapisanelokalnie.pl/ to miejsce gdzie zapoznacie się Państwo nie tylko z samymi publikacjami ale również z ich Autorami i Redaktorami. Każdej publikacji towarzyszy bogaty materiał multimedialny (tekstowy, fotograficzny, audio i wideo, relacje w mediach i inne). Wszystkie materiały zostały przygotowane bezpośrednio we współpracy z samymi Autorkami, Autorami, Redaktorkami i Redaktorami.

 

Pomysłodawczynie i koordynatorki Małopolskich Targów Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie”

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

Agnieszka Wargowska-Dudek

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2020