ATENCJA/ ROCZNIK WSI - wernisaż wystawy 16 września

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac Moniki Trypuz "ATENCJA/ ROCZNIK WSI". Wernisaż odbędzie się 16 września o godz. 16:00 w Muzeum Wsi Lubelskiej, w ratuszu z Głuska (I piętro, sektor Miasteczko).

Monika Trypuz to artystka wizualna poruszająca się w dziedzinie sztuki krytycznej i designu spekulatywnego. Ostatnie jej zainteresowania skupiły się wokół polskiej kultury ludowej i rękodzieła.

Na wystawę prac artystki w Muzeum Wsi Lubelskiej złożą się jej dwa autorskie projekty będące efektem jej zainteresowań. Pierwszy to Rocznik wsi – książka inspirowana tkaniną dwuosnowową ilustrująca miesiąc po miesiącu niepowszechne, bądź zapomniane tradycje i obrzędy ludowe, a także rzeczywiste obiekty architektoniczne, w tym część z Muzeum Wsi Lubelskiej. Drugi projekt Atencja poświęcony jest pereborom (ornamentom tkackim występującym na wybranych terenach przynależących do dzisiejszego województwa Lubelskiego) i stanowi próbę konfrontacji dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Wystawa jest jednocześnie inauguracją przestrzeni wystawienniczej w Muzeum Wsi Lubelskiej, która powstała na I piętrze ratusza z Głuska. Sale będą miejscem podejmowania tego typu działań dedykowanych twórczości artystycznej czerpiącej z dziedzictwa kultury Lubelszczyzny.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do 15 września 2022 r. pod nr. telefonu: 81 533 85 wew. 21 lub 531 110 810.

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2022