„Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”

Intangible Cultural Heritage – the Role and Significance in the Context of Cultural Landscape

16–17 listopada 2022 r. w Uniejowie.

Konferencja odbywa się w rocznicę wpisu na Listę UNESCO tradycji dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała, co stanowi dla parafian Spycimierza, mieszkańców i władz miasta i gminy Uniejów okazję nie tylko do świętowania, ale też do odpowiedzialnego namysłu nad zarządzaniem swoim dziedzictwem. I do takiej debaty zachęcają polskie doświadczenia ostatnich kilku lat, od kiedy w 2017 roku rozpoczęły się starania o pierwszy polski wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, zwieńczone włączeniem do niej w 2018 szopkarstwa krakowskiego.

Doświadczenia te (często pozostawiające wiele do życzenia) daje się sprowadzić do stwierdzenia: „Wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – i co dalej?” Przed takim pytaniem stają depozytariusze zjawisk wpisanych na Listę krajową dziedzictwa niematerialnego, do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego, czy wreszcie – na Listę UNESCO. Z ich bezradności i zagubienia, z pozostawieniem częstokroć samym sobie z tym „dobrodziejstwem”, jakim jest wpis, wynika organizacja niniejszej konferencji.

Pomyślmy o naszych naukowych wystąpieniach tak, by w jak największym stopniu przydały się depozytariuszom do krótko- i długofalowego planowania oraz podejmowania dobrych decyzji w celu realizacji ochrony ich tradycji.

Szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie konferencji.

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 listopada 2022