Department of Immunobiology

Head:

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska

Akademicka 19, 20-033 Lublin
room 0245B, tel.: +48 81 537 50 89

mail: malgorzata.cytrynska@mail.umcs.pl 

 

Staff members:

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska
dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS
dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS
dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS
dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS
dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS
dr Sylwia Stączek
mgr Magdalena Kunat-Budzyńska

mgr Monika Koziej
mgr Wojciech Brzana

Doctoral students:

mgr Bartłomiej Iwański
mgr Magdalena Kunat-Budzyńska
mgr Michał Sułek
mgr Sylwia Wójcik-Mieszawska

History

In 1981, the Laboratory of Insect Pathology was established as part of the Faculty of Biology and Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University (currently: Faculty of Biology and Biotechnology, Maria Curie-Skłodowska University). In 1989, it became the Department of Insect Pathology. Prof. dr hab. Jan Jarosz was the organiser and the first Head of the Laboratory and the Department. The Department was transformed into the Department of Invertebrate Immunology in 2001 and the Department of Immunobiology in 2011. In 2000-2016, the Department was headed by prof. dr hab. Teresa Jakubowicz, who was succeeded by prof. Małgorzata Cytryńska in September 2016. In 2019, the Department of Immunobiology became part of the UMCS Institute of Biological Sciences.

Current research topics

 • Mechanisms of insect innate immunity investigated in a model organism Galleriamellonella and the honeybee Apis mellifera;
 • Studies of pathogen-host interactions in a model host Galleria mellonella;
 • Characterisation and mechanisms of the antimicrobial activity of peptides and immune proteins of various origins;
 • Search for substances supporting the resistance in the honeybee Apis mellifera;
 • Biologically active antibacterial, antifungal, and anti-cancer molecules derived from earthworms Dendrobaena veneta and produced by bacteria isolated from earthworm intestines

Research projects

 1. The Best of the Best 4.0. (MNiSW) (2018-2019) „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego” [Antimicrobial and physicochemical properties of honeys from Podkarpackie Province]. Head of the project: Maciej Bryś. Research supervisor: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
 2. Miniatura 2 (NCN) (2018-2019) „Wpływ suplementacji diety wybranymi pierwiastkami na rozwój pszczoły miodnej” [Effect of dietary supplementation with selected elements on the development of honeybees]. Head of the project: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
 3. International promotion (NAWA) (2018-2019) „Fenomen pszczół miodnych, badania mikrobiomu i odporności” [The phenomenon of honeybees; studies on their microbiome and immunity]. Head of the project: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
 4. SYNTHESYS (EC) (2017) “Pinning down Francis Walker’s Insects with the first zoological epitypes”. Head of the project: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
 5. Miniatura 1 (NCN) (2017) „Charakterystyka chemiczna i działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans frakcji płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta” [Chemical characterisation and anti-fungal activity of an anti-Candida albicans fraction of Dendrobaena veneta earthworm coleomic fluid]. Head of the project: dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS.
 6. OPUS 9 (NCN) (2016-2019) „Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema” [Biological activity and mechanisms of action of porphyrinoid compounds against intracellular bee pathogens from the genus Nosema]. Head of the project: dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS. Investigator: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS.
 7. PRELUDIUM 9 (NCN) (2016-2017) "Co nas nie zabije to nas wzmocni"? Humoralna odpowiedź immunologiczna Galleria mellonella na wtórny kontakt z bakteriami Bacillus thuringiensis" [What does not kill you makes you stronger"? Galleria mellonella humoral immune response to secondary contact with Bacillus thuringiensis bacteria].Head of the project: mgr Paulina Taszłow (PhD student). Research supervisor: dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS. 
 8. PRELUDIUM 5 (NCN) (2014-2017) „α-1,3-glukan, składnik ściany komórkowej grzybów, jako induktor wrodzonej odpowiedzi immunologicznej owadów” [α-1,3-glucan, a component of the fungal cell wall, as an inducer of innate immune response of insects]. Head of the project: mgr Sylwia Stączek.
 9. PRELUDIUM 6 (NCN) (2014-2015) „Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania lizozymu Galleria mellonella” [Study of the mechanism of the antifungal activity of Galleria mellonella lysozyme]. Head of the project: mgr Aneta Sowa-Jasiłek (doktorantka). Research supervisor: prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska.
 10. OPUS 3 (NCN) (2013-2017) „Analiza oddziaływań anionowych i kationowych peptydów Galleria mellonella należących do czterech różnych rodzin peptydów odpornościowych na komórki bakterii i grzybów” [Analysis of the interaction of anionic and cationic Galleria mellonella peptides belonging to four different families of immune peptides on bacterial and fungal cells]. Head of the project: prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska.

Patents

 1. Patent No. PL 232685 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019
  Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności” [Plant preparations for use in the treatment of nosemosis in bees and improvement of their immunity]. Inventors: Aneta Ptaszyńska, Małgorzata Cytryńska, Wiesław Mułenko, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Grzegorz Borsuk, Daniel Załuski
 2. Patent No. PL 231692 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018
  Preparat do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół” [Preparation for use in the treatment of nosemosis in bees]. Inventors: Mariusz Trytek, Aneta Ptaszyńska, Dorota Gryko, Grzegorz Borsuk
 3. Patent No. PL 231698 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018
  Ekstrakt z nasion ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez grzyba Candida albicans [Extract from the seeds of Pennsylvania mallow Sida hermaphrodita for use in the control of Candida albicans infections]. Inventors: Kinga Lewtak, Marta Fiołka, Jolanta Rzymowska
 4. Patent No. PL 227923 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2017
  Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc”[Coelomic fluid of the earthworm Dendrobaena veneta for use in the treatment of lung cancer]. Inventors: Marta Fiołka, Jolanta Rzymowska, Przemysław Kołodziej
 5. Patent No. PL 225867 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016
  Kompleks polisacharydowo-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju Mycobacterium”[Polysaccharide-peptide complex from a Raoultella ornithinolytica strain for use in the control of infections caused by bacteria from the genus Mycobacterium]. Inventors: Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Jolanta Rzymowska, Rafał Szewczyk
 6. Patent No. PL 223435 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016
  Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystanie w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej”[TRIS-peptide complex from the Raoultella ornithinolytica bacterial strain and its use in the treatment of human cervical cancer]. Inventors: Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Kinga Lewtak, Jolanta Rzymowska, Paweł Mak
 7. Patent No. PL 218745 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2013
  Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta”[A new Bacillus pumilus AF-11 strain for use in the prophylaxis or therapy of Mycobacterium-induced infections and a method for isolation of this strain from the gut of the earthworm Dendrobaena veneta]. Inventors: Marta Fiołka, Jerzy Wielbo, Mirosław Zagaja
 8. Patent No. PL 212077 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2012
  Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta”[A new strain of Raoultella ornithinolytica bacteria isolated from the gut of the earthworm Dendrobaena veneta and a method for isolation of this strain from the gut of the earthworm Dendrobaena veneta]. Inventors: Marta Fiołka, Mirosław Zagaja, Tomasz Piersiak

 

Patent applications

 1. Patent application no. P.425431 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018. „Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka jelita grubego” [High-molecular protein-sugar fraction isolated from coleomic fluid of the earthworm Dendrobaena veneta for use in the treatment of colorectal cancer]. Inventors: Arkadiusz Czerwonka, Marta Fiołka, Wojciech Rzeski
 2. Patent application no. P.423697 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2017. „Wysokocząsteczkowa frakcja płynu celomatycznego z dżdżownicy Dendrobaena veneta do leczenia grzybic spowodowanych drożdżakiem Candida albicans”[High-molecular fraction of coelomic fluid from the earthworm Dendrobaena veneta for the treatment of Candida albicans infections]. Inventors: Marta Fiołka, Jolanta Kutkowska, Teresa Urbanik-Sypniewska, Roman Paduch

Research cooperation

The Department of Immunobiology cooperates with the following units of Lublin universities: Medical University (Chair and Department of Biology with Genetics), Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, University of Life Sciences (Institute of Biological Bases of Animal Production).

We also cooperate with the following national research centres: Jagiellonian University (Chair and Department of Pharmacognosy, Department of Analytical Biochemistry), Medical University of Silesia in Katowice (Faculty of Health Sciences), Warsaw Medical University (Chair and Clinic of General and Transplant Surgery), University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk (Intercollegiate Faculty of Biotechnology, Mass Spectrometry Laboratory), University of Gdańsk (Department of Biomedical Chemistry, Department of Tropical Medicine and Parasitology - National Center for Tropical Medicine), Collegium Medicum in Bydgoszcz (Chair and Department of Pharmacognosy), Poznań University of Technology (Institute of Material Research and Quantum Engineering), Institute of Horticulture, Department of Apiculture in Puławy.    

The Department Immunobiology cooperates with the following foreign research institutions:  Institute for Insect Biotechnology, Justus-Liebig-University in Giessen (Germany), Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Giessen (Germany), Department of Life Sciences, University of Trieste (Italy), Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand), Bee Pathology and Parasitology Laboratory of the Faculty of Agronomy, University of Parakou, Parakou (Benin), School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London (United Kingdom), Natural History Museum in London (United Kingdom), National University of Ireland, Galway (Ireland), Faculty of Biology, University of Bucharest (Romania).

Awards and distinctions

 • Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska, prof. dr hab. Wiesław Mułenko, prof. dr hab. Wanda Małek - Team Award of the Minister of Science and Higher Education for significant achievements in implementation work (2019)
 • Dr Sylwia Stączek - UMCS Rector's Individual Award for outstanding work for the benefit of the University (doctoral dissertation) (2019)
 • Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska, prof. dr hab. Wiesław Mułenko, prof. dr hab. Wanda Małek - silver medal for development of a method for treatment of nosemosis in bees and supporting their immune system via enrichment of insect winter diet with Lactobacillus genus awarded during the 70th International Trade Fair  for Ideas, Inventions, and New Products iENA 2018 in Nuremberg (2018)
 • Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska, prof. dr hab. Wiesław Mułenko, prof. dr hab. Wanda Małek - UMCS Rector's Team Award for cooperation with the business milieu - commercialisation of the invention “Plant preparations used to support the treatment of nosemosis in bees and improve their immunity” (2018)
 • Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS – Gold medal from the international EURO INVENT jury at the Euroinvent European Fair of Creativity and Invention in Iasi, Romania, for patent application P.423363 (2018)
 • Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS - International EIFFEL prize from the French Federation of Inventors during the 117th International Invention Fair CONCOURS LÉPINE 2018 in Paris, for patent application P.423363 (2018)
 • Mgr Magdalena Kunat - Anna Siedlecka Award for the best graduate in 2018 from grade II biology course for outstanding academic performance as well as scientific and organisational activities during studies (2018)
 • Dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS - UMCS Rector's Team Award (2018)
 • dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS - UMCS Rector's Award for research and organisational activity and acquisition of exclusive rights for UMCS (2015, 2017, 2018)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - UMCS Rector's Individual Award for scientific achievements (2015)
 • Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS - UMCS Rector's Individual Award for scientific achievements (2015)
 • Dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS - Badge of merit for invention awarded by the Prime Minister (2015)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska - UMCS Rector's Team Award for scientific research (2012)
 • Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS - UMCS Rector's Individual Award for outstanding work for the benefit of the University (post-doctoral dissertation) (2012)

Major publications

 • Grela E., Zdybicka-Barabas A., Pawlikowska-Pawlega B., Cytryńska M., Wlodarczyk M., Grudzinski W., Luchowski R., Gruszecki W.I. (2019) Modes of the antibiotic activity of amphotericin B against Candida albicans. Sci. Rep. 9, 17029.
 • Vertyporokh L., Kordaczuk J., Mak P., Hułas-Stasiak M., Wojda I. (2019) Host-pathogen interactions upon the first and subsequent infection of Galleria mellonella with Candida albicans. J. Insect Physiol. 117, 103903.
 • Vertyporokh L., Hułas-Stasiak M., Wojda I. (2019) Host-pathogen interaction after infection of Galleria mellonella with the filamentous fungus Beauveria bassiana. Insect Sci. doi: 10.1111/1744-7917.12706
 • Szajwaj M., Wawiórka L., Molestak E., Michalec-Wawiórka B., Mołoń M., Wojda I., Tchórzewski M. (2019) The influence of ricin-mediated rRNA depurination on the translational machinery in vivo - New insight into ricin toxicity. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Res. 10, 118554.
 • Fiołka M.J., Rzymowska J., Bilska S., Lewtak K., Dmoszyńska-Graniczka M., Grzywnowicz K., Kaźmierski W., Urbanik-Sypniewska T. (2019) Antitumor activity and apoptotic action of coelomic fluid from the earthworm Dendrobaena veneta against A549 human lung cancer cells. APMIS 127, 435-448.
 • Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Buchwald T., Kutkowska J., Paduch R., Kaczyński Z., Wydrych J., Urbanik-Sypniewska T. (2019) Anti-Candida albicans effect of the protein-carbohydrate fraction obtained from the coelomic fluid of earthworm Dendrobaena veneta. PLoS One 14, e0212869.
 • Lewtak K., Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Kaczyński Z., Buchwald T., Szczuka E., Rzymowska J. (2019) Sida hermaphrodita seeds as the source of anti - Candida albicans activity. Sci. Rep. 9, 12233.
 • Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Pawlikowska-Pawlęga B., Mak P., Luchowski R., Skrzypiec K., Mendyk E., Wydrych J., Gruszecki W.I., Cytryńska M. (2019) Studies on the interactions of neutral Galleria mellonella cecropin D with living bacterial cells. Amino Acids 51, 175-191.
 • Andrejko M., Siemińska-Kuczer A., Janczarek M., Janik E., Bednarczyk M., Gagoś M., Cytryńska M. (2019) Pseudomonas aeruginosa alkaline protease exhibits a high renaturation capability. Acta Biochim. Pol. 66, 91-100.
 • Adamczyk K., Olech M., Abramek J., Pietrzak W., Kuźniewski R., Bogucka-Kocka A., Nowak R., Ptaszyńska A.A., Rapacka-Gackowska A., Skalski T., Strzemski M., Sowa I., Wójciak-Kosior M., Feldo M., Załuski D. (2019) Eleutherococcus species cultivated in Europe: a new source of compounds with antiacetylcholinesterase, antihyaluronidase, anti-DPPH, and cytotoxic activities. Oxid. Med. Cell Longev. 2019:8673521.
 • Strachecka A., Grzybek M., Ptaszynska A.A., Los A., Chobotow J., Rowinski R. (2019) Comparison of lactate dehydrogenase activity in hive and forager honeybees may indicate delayed onset muscle soreness - preliminary studies. Biochemistry (Mosc). 84, 435-440.
 • Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Mak P., Sowa-Jasiłek A., Kedracka-Krok S., Jankowska U., Suder P., Wydrych J., Grygorczuk K., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2018) Studies on localization and protein ligands of Galleria mellonella apolipophorin III during immune response against different pathogens. J. Insect Physiol. 105,18-27.
 • Ptaszyńska A.A., Trytek M., Borsuk G., Buczek K., Rybicka-Jasińska K., Gryko D. (2018) Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Sci. Rep. 8(1):5523.
 • Ptaszyńska A.A., Gancarz M., Hurd P.J., Borsuk G., Wiącek D., Nawrocka A., Strachecka A., Załuski D., Paleolog J. (2018) Changes in the bioelement content of summer and winter western honeybees (Apis mellifera) induced by Nosema ceranae infection. PLoS One 13(7):e0200410.
 • Pachla A., Wicha M., Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Łaniewska-Trokenheim Ł., Małek W. (2018) The molecular and phenotypic characterization of fructophilic lactic acid bacteria isolated from the guts of Apis mellifera L. derived from a Polish apiary. J. Appl. Genet. 59, 503-514.
 • Zdybicka-Barabas A., Bulak P., Polakowski C., Bieganowski A., Waśko A., Cytryńska M. (2017) Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens. Invert. Surviv. J. ISJ 14, 9-17.
 • Wojda I. (2017) Immunity of the greater wax moth Galleria mellonella. Insect Sci. 24, 342-357.
 • Vertyporokh L., Wojda I. (2017) Expression of the insect metalloproteinase inhibitor IMPI in the fat body of Galleria mellonella exposed to infection with Beauveria bassiana. Acta Biochim. Pol. 64, 273-278.
 • Wojda I. (2017) Temperature stress and insect immunity. J. Therm. Biol. 68(Pt A):96-103.
 • Taszłow P., Vertyporokh L., Wojda I. (2017) Humoral immune response of Galleria mellonella after repeated infection with Bacillus thuringiensis. J. Invertebr. Pathol. 149, 87-96.
 • Rachwał K., Lipa P., Wojda I., Vinardell J.M., Janczarek M. (2017) Regulatory elements located in the upstream region of the Rhizobium leguminosarum rosR global regulator are essential for its transcription and mRNA stability. Genes (Basel). 8(12).
 • Borsuk G., Ptaszyńska A.A., Olszewski K., Domaciuk M., Krutmuang P., Paleolog J. (2017) A new method for quick and easy hemolymph collection from Apidae adults. PLoS One 12(1):e0170487.
 • Andrejko M., Siemińska A. (2016) The role of Pseudomonas aeruginosa alkaline protease in activation of the antimicrobial activity in Galleria mellonella larvae. ISJ-Invert. Surviv. J. 13, 269-280.
 • Cytryńska M., Wojda I., Jakubowicz T. (2016) How insects combat infections. W: Lessons in immunity: from single-cell organisms to mammals (ed. Ballarin L., Cammarata M.), Elsevier Academic Press, str. 117-128.
 • Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Wydrych J., Skrzypiec K., Mak P., Deryło K., Tchórzewski M., Cytryńska M. (2016) Galleria mellonella lysozyme induces apoptotic changes in Candida albicans cells. Microbiol.  Res. 193, 121-131.
 • Ptaszyńska A.A., Paleolog J., Borsuk G. (2016) Nosema ceranae infection promotes proliferation of yeasts in honey bee intestines. PLoS One 11, e0164477.
 • Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M., Małek W. (2016) Are commercial probiotics and prebiotics effective in the treatment and prevention of honeybee nosemosis C? Parasitol. Res. 115, 397-406.
 • Rahnamaeian M., Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Vilcinskas A. (2016) The functional interaction between abaecin and pore-forming peptides indicates a general mechanism of antibacterial potentiation. Peptides 78, 17-23.
 • Palusińska-Szysz M., Zdybicka-Barabas A., Reszczyńska E., Luchowski R., Kania M., Gisch N., Waldow F., Mak P., Danikiewicz W., Gruszecki W.I., Cytryńska M. (2016) The lipid composition of Legionella dumoffii membrane modulates the interaction with Galleria mellonella apolipophorin III. Biochim. Biophys. Acta – Molecular and Cell Biology of Lipids. 1861, 617-629.
 • Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A. (2015)Defense peptides: recent developments. Biomol. Concepts 6, 237-251.
 • Rahnamaeian M., Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Dobslaff K., Wiesner J., Twyman R.M., Zuchner T., Sadd B.M., Regoes R.R., Schmid-Hempel P., Vilcinskas A. (2015) Insect antimicrobial peptides show potentiating functional interactions against Gram-negative bacteria. Proc. R. Soc. B 282, 20150293.
 • Wiater A., Paduch R., Choma A., Stączek S., Pleszczynska M., Tomczyk M., Locatelli M., Janusz S. (2015) (1→3)-α-D-glucans from Aspergillus spp.: structural characterization and biological study on their carboxymethylated derivatives. Curr. Drug Targets 16, 1488-1494.
 • Zdybicka-Barabas A., Sowa-Jasiłek A., Stączek S., Jakubowicz T., Cytryńska M. (2015) Different forms of apolipophorin III in Galleria mellonella larvae challenged with bacteria and fungi. Peptides 68, 105-112.
 • Taszłow P., Wojda I. (2015) Changes in the hemolymph protein profiles in Galleria mellonella infected with Bacillus thuringiensis involve apolipophorin III. The effect of heat shock. Arch. Insect Biochem. Physiol. 88, 123-143.
 • Vertyporokh L., Taszłow P., Samorek-Pieróg M., Wojda I. (2015) Short-term heat shock affects the course of immune response in Galleria mellonella naturally infected with the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. J Invertebr. Pathol. 130, 42-51.
 • Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Rzymowska J., Lewtak K., Szewczyk R., Mendyk E., Keller R. (2015) Antitumour and apoptotic effects of a novel Tris-peptide complex obtained after isolation of Raoultella ornithinolytica extracellular metabolites. J. Appl. Microbiol. 118, 1357-1369.
 • Fiołka M.J., Grzywnowicz K., Mendyk E., Zagaja M., Szewczyk R., Rawski M., Keller R., Rzymowska J., Wydrych J. (2015) Antimycobacterial action of a new glycolipid-peptide complex obtained from extracellular metabolites of Raoultella ornithinolytica. APMIS 123, 1069-1080.