Department of Industrial and Environmental Microbiology

Head:

prof. dr hab. Monika Janczarek

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pokój 114A, tel.  81 537 59 09
mail: monika.janczarek@mail.umcs.pl

Staff members:

prof. dr hab. Monika Janczarek
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Majewska
dr Katarzyna Buczek
dr Ewa Ozimek
dr Kamila Wlizło
dr Artur Nowak
mgr Mateusz Kutyła

dr Anna Gromada
mgr Anna Słomka
mgr Katarzyna Próchniak

Retired staff members:

prof. dr hab. Jan Fiedurek
prof. dr hab. Janusz Szczodrak

Doctoral students:

mgr Marta Kozieł
mgr Mateusz Kutyła 

History

The Department of Industrial and Environmental Microbiology was created on 1 October 2019 upon the merger of the Department of Industrial Microbiology and the Department of Environmental Microbiology. The origin of the Department of Industrial Microbiology dates back to 1962, when the Chair of Systematic Microbiology was separated from the Chair of General Microbiology. Doc. dr Kazimierz Matusiak was appointed the Head of the new Department. In 1965, the function was taken over by prof. dr hab. Zbigniew Kawecki, who was the Head for 22 years. He was the creator of the Laboratory of Virology and Immunology as part of the Department. In 1970, the Department changed its name to the Department of Applied Microbiology. In 1987, the function of the Department Head was taken by prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. In 1995, the Department was divided into two separate units: the Department of Virology and Immunology and the Department of Industrial Microbiology. The latter was headed by prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk in 1995-1999, who was succeeded by prof. dr hab. Janusz Szczodrak, holding the function in 1999-2019. The Department of Environmental Microbiology dates back to 1978, when the Laboratory of Environmental Microbiology was created in the Institute of Microbiology. It was headed by prof. dr hab. Józef Kobus from the Institute of Microbiology, Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. Next, prof. dr hab. Ewa Kurek held this function in 1990-2013. In 1992, the Laboratory was transformed into the Department of Environmental Microbiology. It was headed by dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS in 2013-2019. On 1 October 2019, two Departments merged into the Department of Industrial and Environmental Microbiology headed by prof. dr hab. Janusz Szczodrak.

Current research topics:

 • Assessment of the biological activity of polysaccharides isolated from fruiting bodies of Macromycetes;
 • Determination of the prebiotic properties of hydrolysates of fungal α-(1→ 3) glucans (in vitro and in vivo analyses);
 • Investigation of the effect of fungal extracts on the blood coagulation process in humans
 • Biocatalysis of terpenes with the involvement of psychrophilic microorganisms and biomimetic catalysts targeted at production of bioactive compounds with flavouring-fragrance and medicinal properties;
 • Evaluation of the biological activity of porphyrins against pathogenic microorganisms;
 • Investigation of the mechanisms of activity of porphyrin derivatives against intracellular parasites of bees;
 • Biological protection of plants against fungal infections and microbiological stimulation of plant growth with emphasis on methods based on phytohormonal effects and induction of plant resistance by elicitors derived from fungal and plant cell walls and from exopolymers produced by fungal and bacterial strains, including psychrotrophic strains;
 • Verification of the effectiveness of biocontrol and bio-fertilisation formulations in field studies, monitoring of heavy metal contamination of soil and plants, and assessment of the effectiveness of bioremediation (including phytoremediation) of contaminated soils

Research projects

 1. NCBiR POIR04.01.02-00-0111/17-00 (2019-2021) „Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych”, [Development and validation of technology for production of biocidal glass dedicated for architectural and greenhouse applications] financed by the National Centre for Research and Development under the Smart Growth Operational Program co-financed from the European Regional Development Fund for implementation of projects in consortium with the business milieu -  D.A. Glass Company (consortium member No. 1) and the Leader - Stanisław Staszic Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice. Head of the project (consortium member No. 2): dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 2. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) „Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)” [Interactions between the symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes and bacteria from the natural intestinal flora of beetle larvae (Scarabaeidae)]. Head of the project: dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS.
 3. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) „Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema” [Biological activity and mechanisms of action of porphyrinoid compounds against intracellular bee pathogens from the genus Nosema]. Head of the project: dr hab. Mariusz Trytek prof. UMCS.
 4. MINIATURA 1 (NCN) (2017-2018) „Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychrotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego” [Analysis on the psychrotrophic and phosphate-dissolving properties of Mortierella fungi important for colonisation of soil and stimulation of plant growth in a typical temperature range for moderate climate]. Head of the project: dr Ewa Ozimek.

Patents

 1. Patent no. PL231692 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018
  „Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół”  [Preparation for use in the treatment of microsporidioses, especially nosemosis in bees]. Inventors: Trytek M., Ptaszyńska A., Gryko D., Borsuk G.
 2. Patent no. PL.221515 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016
  „Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych” [Method for derivation of terpenoid compounds, especially flavour-fragrance substances]. Inventors: Trytek M, Fiedurek J.
 3. Patent no. 221966 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016
  „Sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus)” [Method for cultivation of birch polypore (Piptoporus betulinus) fruiting bodies]. Inventors: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.
 4. Patent  no. 219392 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015
  „Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych” [Method for acquisition of mutanase for use as an anti-caries agent in oral hygiene formulations and food products]. Inventors: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J.
 5. Patent no. 219753 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015
  „Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus)” [Method for cultivation of sulphur polypore (Laetiporus sulphureus) fruiting bodies]. Inventors: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.

Patent applications

 1. Patent application no. P.428832 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania” [Preparation with antifungal properties for plant protection and the method for production of the agent]. Inventors:  Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Majewska M., Ozimek E., Słomka A..
 2. Patent application no. P.431168 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019.
  „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów psychrofilnych” [Method for derivation of biocatalysts from psychrophilic fungi]. Inventors: Kutyła M., Trytek M, Fiedurek J.
 3. Patent application no. P.431167 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej);  2019.
  „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów mezofilnych” [Method for derivation biocatalysts from mesophilic fungi]. Inventors: Kutyła M., Trytek M.
 4. Patent application no. P.425858 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018. „Biosorbent do usuwania metali ze środowisk wodnych oraz sposób usuwania metali z użyciem biosorbentu” [A biosorbent for removal of metals from aqueous environments and a method for removal of metals with the use of the biosorbent]. Inventors: Waśko, A., Nowak, K., Wiater, A., Bieganowski, A.
 5. Patent application no. P.420800 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2017. „Polisacharydy pochodzenia grzybowego do zastosowania wraz z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów [Polysaccharides of fungal origin for use with lipase isolated from Rhizomucor variabilis in esterification of higher fatty acids and the method for derivation of such esters]. Inventors: Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Wiater, A., Rogalski, J.
 6. Patent application no.P.410386 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2014. „Biosorbent do oczyszczania środowisk wodnych z metali ciężkich, związków organicznych i pierwiastków radioaktywnych oraz sposób usuwania takich związków chemicznych z użyciem tego biosorbentu” [A biosorbent for the decontamination of aqueous environments from heavy metals, organic compounds, and radioactive elements and a method of removal of such chemicals with the use of the biosorbent]. Inventors: Trytek M., Gładysz-Płaska A., Majdan M.

Research cooperation

The Department of Industrial and Environmental Microbiology cooperates with the following units of Lublin universities: University of Life Sciences (Chair of Biotechnology, Microbiology, and Human Nutrition, Department of Environmental Biology and Apidology, Chair of Environmental Microbiology, Chair of Plant Protection, Chair of Machine Exploitation and Management of Production Processes), Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin (Chair of Biochemistry and Environmental Chemistry), UMCS (Department of Inorganic Chemistry, Department of Organic Chemistry). We also cooperate with the following national research centres: Medical University of Bialystok (Department of Pharmacogosy, Faculty of Pharmacy), University of Life Sciences in Poznań (Department of Vegetable Crops, Faculty of Wood Technology), Medical University of Poznań (Department of Environmental Medicine), Medical University in Wrocław (Chair and Department of Pharmaceutical Microbiology and Parasitology), University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (Faculty of Agriculture and Biotechnology), Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences in Wrocław, Institute of Horticulture in Skierniewice, Institute of Cultivation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy, Institute of New Chemical Syntheses (Łukasiewicz Research Network) in Puławy, Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Puławy, Stanisław Staszic Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice.

The Department of Industrial and Environmental Microbiology cooperates with the following foreign research institutions: Department of Food Science and Human Nutrition (Washington State University, USA), Laboratory of Soil Biochemistry  (The Pennsylvania State University, USA), Institute of Microbiology (Hebei Academy of Science, China), Key Laboratory of Clean Utilization Technology for Renewable Energy (College of Engineering, China Agricultural University, China), Institute of Process Engineering (Chinese Academy of Sciences, China), School of Science (RMIT University, Melbourne, Australia), Graduate School of Life Sciences (Ritsumeikan University, Japan), Delft University of Technology (Netherlands).

Cooperation with business milieu

 • Project "Outsourcing the design of an innovative stable mouthwash composition containing the mutanase enzyme and development of production technology" (2016-2018) financed by the Polish Agency for Enterprise Development under the Operational Program Smart Growth (OP SG) 2014-2020. The project was co-financed by the European Regional Development Fund. Investigators: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, prof. dr hab. J. Szczodrak
 • Project “Pre-implementation support for results of scientific research and development work” financed by the “Innovation Incubator” (a consortium of Maria Curie Skłodowska University in Lublin and John Paul II Catholic University of Lublin). The “Innovation Incubator” project is co-financed from funds allocated to science as part of the non-competition project “Support for scientific research management and commercialisation of R&D results in research units and enterprises” implemented under the Operational Program Smart Growth 2014-2020 - implementation period 01.02. 2018 - 31.10.2018. Head of the project: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS.
 • project “BIOGLASS - development and validation of technology for production of biocidal glass dedicated for architectural and greenhouse applications” (2019-2021). The project is financed from the National Centre for Research and Development under the Operational Program Smart Growth co-financed by the European Regional Development Fund for implementation of the project in cooperation with an economic entity D.A. Glass and in a consortium with this company and the Leader Stanisław Staszic Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice. Head of the project: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 • collaboration with BIOINNOVA Ltd. in Lublin for commercialisation of the research on mutanase and implementation of the technological instruction (No. IT01-UMCS-12): “Standardisation proceedings and technical documentation for implementation of  mutanase, an active substance for the future production of mouthwash, which is a result of R&D work”, classified as confidential (Document “Know-How” Z/16/12 of 11.12.2012, UMCS, Lublin)
 • cooperation with “Pszczółka” Candy Factory in Lublin on launching the production of anti-caries candies
 • cooperation with D.A. Glass Doros Teodora on the development and validation of  the technology for production of glass with biocidal properties dedicated to architectural and greenhouse applications

Awards and distinctions

 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - UMCS Rector's Individual Award for outstanding work for the benefit of the University (2019)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta for outstanding merits in research and didactic work (President of the Republic of Poland, 2019)
 • Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS,  dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP, prof. dr hab. Dorota Gryko (IChO, PAN) - “Maria Curie Prize” - scientific award for “Discovery of new biological properties of porphyrin compounds for control of intracellular bee parasites” (2019)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS UMCS Rector's Team Award for cooperation with the business milieu (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, dr hab. Agnieszka Hanaka - UMCS Rector's Team Award for cooperation with the business milieu (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka - a letter of congratulations from HM Rector of UMCS for original and creative scientific achievements documented by a series of experimental papers published in the academic year 2018/2019
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - UMCS Rector's Individual Award in recognition of all scientific, didactic, and organisational achievements (2018)
 • Prof. dr hab. J. Fiedurek – - UMCS Rector's Individual Award in recognition of all scientific, didactic, and organisational achievements (2018)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS - UMCS Rector's Individual Award for a high-score research article (2018)
 • Dr hab. Agnieszka Gładysz Płaska, Dr Dariusz Sternik, prof. dr. hab. Marek Majdan, Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS – UMCS Rector's Team Award for original and creative research achievements documented by a series of articles on the sorption and thermal properties of sorbents specific to toxic ions, with particular emphasis on uranium(VI), published in the academic year 2017/2018 (2018)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska,  dr Adrian Wiater - “Maria Curie Prize” - award for research in the field of “Development of industrial technology of production of mutanase - a unique enzyme effective in the fight against caries” (2013)

Major publications

 • Poniedziałek, B., Siwulski, M., Wiater, A., Komaniecka, I., Komosa, A., Gąsecka, M., Magdziak, Z., Mleczek, M., Niedzielski, P., Proch, J., Ropacka-Lesiak, M., Lesiak, M., Henao, E., Rzymski, P., 2019: The effect of mushroom extracts on human platelet and blood coagulation: In vitro screening of eight edible species. Nutrients, 11, 3040, 22 pages.
 • Czerwonka, A., Wiater, A., Komaniecka, I., Adamczyk, P., Rzeski, W., Pleszczyńska, M., 2019: Antitumour effect of glucooligosaccharides obtained via hydrolysis of α‐(1→3)‐glucan from Fomitopsis betulina. Molecular Biology Reports, 46, 5977–5982.
 • Nowak K., Wiater A., Choma A., Wiącek D., Bieganowski A., Siwulski M., Waśko A. 2019. Fungal (1→3)-α-D-glucans as a new kind of biosorbent for heavy metals. International Journal of Biological Macromolecules, 137, 960-965.
 • Sulborska A., Horecka B., Cebrat M., Kowalczyk M., Skrzypek T.H., Kazimierczak W., Trytek M., Borsuk G. 2019. Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air. Scientific Reports, 9, 14376;
 • Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, 436, 49‑69;
 • Złotko, K., Wiater, A., Waśko, A., Pleszczyńska, M., Paduch, R., Jaroszuk-Ściseł, J., Bieganowski, A., 2019. A report on fungal (1→3)-α-D-glucans: properties, functions and application. Molecules, 24, 3972, 20 pages.
 • Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek, E., Jaroszuk-Ściseł J., Wójciak‑Kosior M., Sowa I. 2019. Bacterial isolate inhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences,20, 1909, 1-28;
 • WiaterA., Pleszczyńska M., Pietrykowska‐Tudruj E., Janczarek M., Staniec B.,  Szczodrak J. 2019. Isolation and characterization of a-(1→3)-glucan-degrading bacteria from the gut of Diaperis boleti feeding on Laetiporus sulphureus. Entomological Science, 22, 36-41;
 • Tyśkiewicz K., Tyśkiewicz R., Konkol M., Rój E., Jaroszuk‑Ściseł J., Skalicka-Woźniak K. 2019.Antifungal properties of Fucus vesiculosus L. supercritical fluid extract against Fusarium culmorum and Fusarium oxysporum. Molecules, 24, 3518, 1‑16;
 • Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth promoting bacteria. International Journal of Molecular Sciences,20, 1207, 1-26.
 • Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Katarzyna Tyśkiewicz, Pawlik A., Janusz G. 2019. Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTKZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences,20, 4923, 1-35.
 • Woźniak M., Gałązka A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Endophytic bacteria potentially promote plant growth by synthesizing different metabolites and their phenotypic/physiological profiles in the Biolog GEN III MicroPlateTM test. International Journal of Molecular Sciences,20, 5283, 1-24.
 • Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Sulej, J., Wiater, A., Matuszewska, A., Rogalski, R., 2018. Fungal polysaccharides as a water-adsorbing material in esters production with the use of lipase from Rhizomucor variabilis. International Journal of Biological Macromolecules, 118, 957-964.
 • Choma A., Nowak K., Komaniecka I., Waśko A., PleszczyńskaM., Siwulski M., Wiater A. 2018. Chemical characterization of alkali-soluble polysaccharides isolated from a Boletus edulis (Bull.) fruiting body and their potential for heavy metal biosorption. Food Chemistry, 266, 329-334.
 • Trytek M., Paduch R., Pięt M., Kozieł A., Kandefer-Szerszeń M., Szajnecki Ł., Gromada A. 2018. Biological activity of oxygenated pinene derivatives on human colon normal and carcinoma cells. Flavour and  Fragrance Journal., 33, 428–437.
 • Ptaszyńska A.A., Trytek M., Borsuk G., Buczek K., Rybicka-Jasińska K., Gryko D. 2018. Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Scientific Reports, 8:5523.
 • Gładysz Płaska A., Lipke A., Sternik D., Trytek M., Majdan M. 2018. Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates. Journal of Molecular Structure 1166, 169-182.
 • Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. 2018. Synthesis of indoleacetic acid, gibberellic acid and ACC-deaminase by Mortierella strains promote winter wheat seedlings growth under different conditions. International Journal of Molecular Science, 19(10),3218, 1-17.
 • Pleszczyńska M., Lemieszek M.K., Siwulski M., Wiater A., Rzeski W., Szczodrak J. 2017. Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): the Iceman’s polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), Article 83, 12 pages.
 • Pleszczyńska M., Wiater A., Bachanek T., Szczodrak J. 2017. Enzymes in therapy of biofilm-related oral diseases. Biotechnology and Applied Biochemistry: A review, 64, 337-346.
 • Tomczyk, M., Sosnowska, K., Pleszczyńska, M., Strawa, J., Wiater, A.,  Grochowski, D. M., Tomczykowa, M., Winnicka, K., 2017: Hydrogel containing extract of Tormentillae rhizoma for the treatment of biofilm-related oral diseases. Natural Product Communications, 12(3), 417-421.
 • Zagaja M., Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Trytek M. 2017. Biology and defensive secretion of myrmecophilous Thiasophila spp. (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) associated with the Formica rufa species group. Journal of Natural History, 51, 45–46, 2759–2777.
 • Fiedurek J., Trytek M., Szczodrak J. 2017. Strain improvement of industrially important microorganisms based on resistance to toxic metabolites and abiotic stress. Journal of Basic Microbiology, 57, 445–459.
 • Jóźwiakowski K., Marzec M., Fiedurek J., Kamińska A., Gajewska M., Wojciechowska E., Wu S., Dach J., Marczuk A., Kowalczyk-Juśko A. 2017. Application of H2O2 to optimize ammonium removal from domestic wastewater. Separation and Purification Technology, 173, 357-363.
 • Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2017. Mobilization of cadmium from Festuca ovina roots and its simultaneous immobilization by soil in a root-soil-extractant system (in vitro test). International Journal of Phytoremediation, 19, 701-708.
 • Trytek M, Fiedurek J., Gromada A. 2016. Effect of some abiotic stresses on the biotransformation of α-pinene by a psychrotrophic Chrysosporium pannorum. Biochemical Engineering Journal, 112, 86-93.
 • Fuks L., Oszczak A., Dudek J., Majdan M., Trytek M. 2016. Removal of the radionuclides from aqueous solutions by biosorption on the roots of the dandelion (Taraxacum officinale). International Journal of Environmental Science and  Technology. 13, 2339-2352.
 • Paduch R., Trytek M., Król S.K., Kud J., Frant M., Kandefer-Szerszeń M., Fiedurek J. 2016. Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. Pharmaceutical Biology, 54, 1096-1107.           
 • Pleszczyńska, M., Wiater, A., Siwulski, M., Lemieszek, M.K., Kunaszewska, J., Kaczor, J., Rzeski, W., Janusz, G., Szczodrak, J., 2016: Cultivation and utility of Piptoporus betulinus fruiting bodies as a source of anticancer agents. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32(9), 151.          
 • Wiater A., Paduch  R., Choma A., Stączek S., Pleszczyńska M., Tomczyk M,  Locatelli M., Szczodrak J. 2015. (1→3)-α-d-Glucans from Aspergillus spp.: Structural   characterization and biological study on their carboxymethylated derivatives. Current Drug Targets, 16(13), 1488-1494.
 • Paduch, R., Wiater, A., Locatelli, M., Pleszczyńska, M., Tomczyk, M., 2015: Aqueous extracts of selected Potentilla species modulate biological activity of human normal colon cells. Current Drug Targets, 16 (13), 1495-1502.
 • Pleszczyńska M., Wiater A., Janczarek M., Szczodrak J. 2015. (1→3)-α-d-Glucan hydrolases in dental biofilm prevention and control: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 79, 761-778.
 • Trytek M., Jędrzejewski K., Fiedurek J. 2015. Bioconversion of α-pinene by a novel cold-adapted fungus Chrysosporium pannorum. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 42, 181-188.
 • Trytek M, Fiedurek J, Podkościelna B, Gawdzik B, Skowronek M. 2015. An efficient method for the immobilization of inulinase using new types of polymers containing epoxy groups. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 42, 985-996.
 • Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. 2015. Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. A review. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 31, 1823‑1844.