Zaproszenie na webinarium “The role of project coordinator: monitoring and reporting project activities”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od stycznia 2021 roku realizuje projekt w ramach programu Horyzont 2020- „pREservIng fuNdamental rIghTs In the use of digital technoLogIes for e-health ServicEs” (REINITIALISE), którego kierownikiem naukowym jest dr hab. Ilona Biernacka- Ligięza, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Jego głównym celem jest wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego na UMCS. Jednym z działań projektowych jest cykl szkoleń i webinariów dla wnioskujących w programach ramowych UE oraz dla realizujących granty badawcze z Horyzontu 2020 oraz Horyzontu Europa. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium dotyczącym zarządzania w projektach finansowanych z programów ramowych UE, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku w godzinach 9:00-13:00 na platformie MS Teams.

Szkolenie poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, dr Claudio Carlone- przedstawiciel firmy Eurocentro (Partnera projektu), zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE.

Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro, koordynował projekty finansowane ze źródeł krajowych oraz zagranicznych, m.in. z programu Horyzont 2020 czy INTERREG.

Podczas warsztatów nacisk zostanie położony na praktyczne informacje związane z należytym zarządzaniem projektami finansowanymi przez UE w odniesieniu do wymogów finansowych, administracyjnych, prawnych i sprawozdawczych Komisji Europejskiej. Udział w warsztatach jest niepowtarzalną okazją do poznania praktycznej strony realizacji prestiżowych grantów finansowanych przez KE, jak również platformą do zadawania pytań ekspertowi w tej dziedzinie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres diana.skwarzynska@poczta.umcs.lublin.pl do 31.03.2021, godzina 15:15. 


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2021