Zasady zawierania umów

Umowy o współpracy

Przedmiotem umowy ramowej jest współpraca pomiędzy UMCS, a ośrodkiem zagranicznym, najczęściej w celu prowadzenia wymiany akademickiej oraz/lub podjęcia współpracy w dziedzinie nauki, kultury i edukacji.

Zakres współpracy w umowach wykonawczych obejmuje np. realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, promowanie wymiany międzynarodowej badaczy.

Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych umów międzynarodowych UMCS.  

Zasady zawierania umów:

  1. Projekty umów przed podpisaniem przez władze UMCS należy dostarczyć do radców prawnych celem ich akceptacji.
  2. Zgodnie z Ustawą o języku polskim umowa powinna mieć polską wersje językową.
  3. Podpisane przez obie strony umowy o współpracy należy przekazywać do Centrum Prawno-Organizacyjnego w celu ich zaewidencjonowania.

Archiwizacją międzynarodowych umów o współpracy zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Poniżej udostępniamy wzory umów, które mogą być wykorzystywane do zawierania kolejnych porozumień międzynarodowych.