Do głównych zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej należy wspieranie środowiska akademickiego w następującym zakresie:

  1. konsultacje przy wnioskowaniu o projekty badawcze międzynarodowe i pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, NCBiR, NAWA i innych;
  2. wspieranie procesu umiędzynarodowienia kadry naukowej: Program Research in Lublin, prowadzenie Welcome Center for Foreign Academics;
  3. obsługa wyróżnienia HR Excellence na UMCS;
  4. wsparcie wdrażania międzynarodowych projektów/grantów/stypendiów/etc.;
  5. obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
  6. obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia badań UMCS;
  7. obsługa umów międzynarodowych UMCS;
  8. realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności Centrum;
  9. inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum.

Centrum zajmuje się również organizacją delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej.

Reprezentujemy UMCS w IROS Forum - organizacji zrzeszającej jednostki zajmujące się współpracą międzynarodową na uczelniach wyższych w Polsce.