Research in Lublin

Jednym z najważniejszych celów strategicznych zawartych w Strategicznym Programie Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024 jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego.

W 2019 roku stworzony został program Research in Lublin, który ma wspierać ten ambitny cel.

Więcej infomacji dla zagranicznych naukowców znaleźć można na stronie: LINK oraz kontaktując się z dr Olgą Pliszczyńską-Mokijewską pod adresem: olga.pliszczynska@umcs.pl lub cwm@umcs.pl