Procedura wnioskowania

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych, zapraszamy do kontaktu!

Ścieżka postępowania:

1. Poszukiwanie konkursu

Jeżeli poszukują Państwo źródła finansowania swoich badań naukowych mogą skorzystać Państwo z naszej wyszukiwarki lub ze stron instytucji finansujących oraz pośredniczących- linki do stron znajdą Państwo na głównej stronie naszego serwisu . Pomocne mogą być także bazy danych instytucji oraz sieci współpracy, dostępne w naszym serwisie

2. Konsultacje z pracownikiem Centrum Współpracy Międzynarodowej i wybór konkursu

Zapraszamy do kontaktu z CWM pod numerem telefonu + 48 81 537 54 58, +48 81 537 54 98 lub mailowo pod adresem: cwm@umcs.pl, by umówić się na spotkanie w celu znalezienia odpowiedniego konkursu.

3. Wsparcie Centrum Współpracy Międzynarodowej 

Centrum Współpracy Międzynarodowej wspiera w:
  • weryfikacji budżetu,
  • sprawdzeniu wniosku pod kątem formalnym,
  • tworzeniu opisów ogólnych wymaganych we wnioskach.

4. Złożenie formularza zgłoszeniowego

Przed ostatecznym terminem składania wniosków w konkursie należy złożyć formularz zgłoszeniowy, który jest aktem wewnętrznym UMCS.

Wzór formularza: Formularz Zgłoszeniowy

Formularz musi być zaakceptowany przez: 

  1. Dyrektora Instytutu
  2. Zaopiniowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej
  3. Kwestora
  4. Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

5. Złożenie wniosku w konkursie

Po zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego można złożyć wniosek w konkursie.

Kopię wniosku można przesłać także na adres Centrum Współpracy Międzynarodowej: cwm@umcs