Przyjazdy gości

UWAGA

W związku z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora UMCS informujemy, że wszystkie zagraniczne podróże służbowe oraz przyjazdy gości zostają zawieszone do odwołania. Każdy wyjazd lub przyjazd służbowy wymaga indywidualnej zgody JM Rektora UMCS.  

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą ograniczeń w podróżowaniu z i do Polski prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji dla podróżnych dostępnych na stronie internetowej strazgraniczna.pl


Zasady przyjmowania gości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w celach naukowo-badawczych uregulowane są Zarządzeniem Rektora UMCS nr 109/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gosci zagranicznych w UMCS.

Przyjmowanie, finasowanie oraz rozliczanie wizyt gości zagranicznych w UMCS obejmuje przyjazdy gości w ramach:

  • programów dydaktyczno naukowych,
  • projektów badawczych,
  • edukacyjnych, szkoleniowych i innych,
  • umów międzynarodowych,
  • umów o współpracy bilateralnej Uniwersytetu,
  • zaproszeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
  • udziału w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jednostka zapraszająca/pracownik wypełnia Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) według wzoru dołączonego poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
Beata Pruchniak i Eliza Słoboda
Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych
Rektorat, pokój nr 1308
tel. 81 537 52 20, 54-98