Przyjazdy gości

 

Zasady przyjmowania gości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w celach naukowo-badawczych uregulowane są Zarządzeniem Rektora UMCS nr 109/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gosci zagranicznych w UMCS.

Przyjmowanie, finasowanie oraz rozliczanie wizyt gości zagranicznych w UMCS obejmuje przyjazdy gości w ramach:

  • programów dydaktyczno naukowych,
  • projektów badawczych,
  • edukacyjnych, szkoleniowych i innych,
  • umów międzynarodowych,
  • umów o współpracy bilateralnej Uniwersytetu,
  • zaproszeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
  • udziału w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jednostka zapraszająca/pracownik wypełnia Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia) według wzoru dołączonego poniżej.

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku pobierania zaliczki w imieniu gościa zagranicznego przez opiekuna naukowego, konieczne jest wypełnienie i podpisanie przez gościa i opiekuna "Potwierdzenia odbioru gotówki", stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
Beata Pruchniak i Eliza Słoboda
Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych
Dom Studencki IKAR, pokój nr 3, parter
tel. 81 537 52 20