Podstawowe informacje

Czym się zajmujemy?

Centrum Współpracy Międzynarodowej wspiera naukowców UMCS w pozyskiwaniu środków i realizacji badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej.

Pomagamy Państwu znaleźć odpowiednie źródło finansowania badań międzynarodowych, obsługujemy zawieranie umów międzynarodowych, udzielamy konsultacji przy wnioskowaniu i wspieramy wdrażanie projektów badawczych międzynarodowych, a także realizujemy działania z zakresu szeroko rozumianego umiędzynarodowienia uczelni.

Działający w strukturze Centrum Zespół ds. wyjazdów zagranicznych obsługuje służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdy gości zagranicznych, w tym delegacje zagraniczne władz Uniwersytetu.

Ponadto prowadzimy Welcome Center dla kadry naukowej z zagranicy, pomagając w organizacji przyjazdu oraz pobytu na UMCS, m. in. w ramach programu Research in Lublin. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych umiędzynarodowieniem działalności naukowej do współpracy.

Baza konkursów, szkoleń, partnerów i projektów  

Prowadzimy dla Państwa portal projektybadawcze.umcs.pl, gdzie zbieramy informacje na temat:

  • otwartych konkursów na realizację międzynarodowych projektów badawczych,
  • aktualnych szkoleń,
  • partnerów,
  • dobrych praktyk i laureatów grantów na UMCS,
  • regulacji prawnych.

Zapraszamy! www.projektybadawcze.umcs.pl