Partnerzy zagraniczni

Aktywność międzynarodowa pracowników UMCS

Poniżej znajdą Państwo zestawienie aktywnej współpracy międzynarodowej pracowników UMCS z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata. Lista zawiera nazwę jednostki UMCS oraz ośrodka, z którym dana jednostka współpracuje.

Szczegółowe informacje na temat współpracy z każdą z podanych poniżej instytucji uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Centrum Współpracy Międzynarodowej.